För att vi ska kunna förstå det vi läser i Gamla Testamentet och fatta vad det har med oss att göra måste vi veta vad som är den centrala tanken – vad det egentligen handlar om. Det fascinerande är att denna huvudpoäng också på många sätt förklarar de saker som vi tycker är det svåraste med GT.


GT är mycket mer än en historiebok om Israels historia, en massa olika berättelser som kan lära oss något om Gud och eller några riktigt bra understrykningsverser som man kan hitta om man letar ett tag.

Borde inte en Gud som söker kontakt kunna skriva något lite mer konkret och tydligt?

Varför så konstigt?

Om vi utgår från att GT är Guds ord till hela mänskligheten, alltså att universums skapare valt att skicka ett skriftligt meddelande till oss alla – så följer det med den utgångspunkten en hel del frågor. Varför handlar det mest om Israel? Varför alla dessa gamla historiska skildringar? Varför är det fullt av en massa lagar och föreskrifter som omöjligt kan ha med hela mänskligheten att göra? Och vem är egentligen den Gud som vi möter i texterna, som gärna stöttar ett särskilt folk i alla dessa krig? Borde inte en Gud som söker kontakt kunna skriva något lite mer konkret och tydligt?

EN berättelse

Nyckeln till förståelse ligger i att se att GT är EN berättelse. Det finns ETT problem, EN huvudperson och EN handling. Det finns en ryggrad som bär upp alla de olika 39 böckerna med sina olika historier, karaktärer och former: Gud har gett oss historien om sin räddningsinsats för den här världen. Och han har ändå lyckats ganska bra – Gamla Testamentet är världens mest lästa bok.

Trist start

Bakgrunden till hela GT, ja till hela tillvaron, hittar vi i de tre första kapitlen. I sin kärlek skapade Gud hela tillvaron – och människan till en innerlig gemenskap med honom. Allting var gott. Genom människans uppror kom ondskan, synden och döden in i världen som ett smittsamt gift som förstörde allt. Skapelsen och mänskligheten blev smittad och på så sätt drogs också alla kommande generationer in i upproret mot Gud. Gemenskapen mellan Gud och hans älskade människor bröts sönder.

En storartad plan

Här gör Gud ett val som vi ska vara väldigt tacksamma för. Han gör inte det rimligaste – att trycka på ctr+alt+delete och avsluta sin skapelse. Han väljer i stället att gripa in och ställa tillrätta det som blivit fel. Som ett svar på människans svek kommer det första löftet från Gud: en av Evas avkomlingar ska en dag krossa ondskan och besegra dödens makt, samtidigt som han lider (1 Mos 3:15). Guds plan är alltså att en människa en dag skulle ställa allt till rätta. Denna person kallas Messias. Vi som har läst GTs uppföljare vet att det är sin egen son som Gud planerar att sända till jorden, genom att låta honom bli människa. Jesus behövde bli människa för att kunna bära mänsklighetens skuld, ta mänsklighetens straff och rädda oss från den eviga döden. Ingen av oss andra människor hade klarat att från mänsklighetens sida reda upp relationen med Gud. Hela GT är en förberedelse för denna helt avgörande händelse.

Gud väljer inte judarna för att de är bättre än andra folk eller för att han älskar dem mer än andra – utan därför att han älskar dem OCH alla andra folk.

Ett utvalt folk

Det är därför Gud väljer ett folk. Abrahams ättlingar, Israels folk, judarna – ska bli det sammanhang där den utlovade Messias en gång ska födas. När Gud kallar Abraham säger han att genom honom, alltså genom Abrahams släkt, ska alla släkter bli välsignade. Det är därifrån räddaren ska komma (1 Mos 12:2-3). Gud väljer inte judarna för att de är bättre än andra folk eller för att han älskar dem mer än andra – utan därför att han älskar dem OCH alla andra folk (5 Mos 7:7).

Förbereda folket

Gud inser att detta folk behöver lära känna honom och hans planer så att det kan finnas en förståelse och mottaglighet för Messias när han kommer. På samma gång blir Guds relation med Israel, och allt han gör och säger till folket, ett sätt för honom att visa för alla folk vem han är. Gud förbereder alltså inför Messias ankomst och det visar sig bland annat i fyra återkommande teman genom hela GT:

1. Visar vad Gud vill

Gud måste få sitt folk att förstå och leva efter hans goda vilja. Den visar han genom att ge dem lagen och sända sina profeter. Folket behöver veta hur livet var tänkt att levas och Gud behöver ständigt kalla tillbaka folket till honom och till det rätta, goda livet.

2. Hjälp att fatta läget

Gud måste också få sitt folk att förstå den grundläggande problematiken med synden. Han visar på olika sätt, både i ord och handling, sin helighet, sin vrede över synden och folkets behov av omvändelse; men också att problemets lösning är hans nåd och förlåtelse. Här har förutom Guds straff och domar även offerritualerna en central roll. Folket lär sig att de har syndat, att synden skiljer dem från Gud och att den skuld som de dragit på sig måste återbetalas. De noggranna offerritualerna och tempelföreskrifterna visar både på hur viktigt detta är, att det handlar om liv och död – men också att Gud har för avsikt att låta folket gå fria. Någon annan tar straffet så att Guds folk kan räddas.

3. Skydda folket

Gud behöver också skydda och bevara sitt folk, förutom moraliskt även rent konkret. Han ger specifika lagar och regler som gör att Guds folk blir annorlunda. De ska veta att de är utvalda, att de inte är som alla andra. Detta får inte glömmas bort genom århundradena fram till Messias födelse och därför blir traditionerna och sederna så viktiga – de bär den judiska identiteten vidare. Dessutom skyddar och leder Guds sitt folk i krig mot andra länder. Han håller sina händer runt sitt folk, inte bara för att visa hur han vill hålla händerna runt varje människa, utan för att beskydda dem från att utplånas och beblandas med andra folk. Israel måste överleva, inte främst för sin egen skull, utan för hela världens skull. Detta kan kännas märkligt, framför allt när Guds folk inte ens sköter sig bättre än andra, men Gud gör det alltså för att Messias ska kunna födas så att alla folk ska kunna bli räddade genom honom.

4. Allt pekar framåt

Genom sina profeter och genom de händelser som skrivs ner, talar Gud gång på gång om Messias som ska komma. Han som lidande ska bära hela världens synd och erbjuda frälsning för alla folk. När Jesus föddes fanns det på grund av GT en stor förväntan på den kommande Messias. Hela GT pekar framåt och hämtar tröst och hopp från det som Gud en dag ska göra. Och Gud visste exakt när omständigheterna i världshistorien var perfekta för att sjösätta fas 2 i sin räddningsplan.

Guds folk och räddningsplanen med den kommande Messias är alltså den ryggrad som bär upp GT, och en nyckel för att förstå texterna.

Det gäller dig

Guds folk och räddningsplanen med den kommande Messias är alltså den ryggrad som bär upp GT, och en nyckel för att förstå texterna. Genom GT lär vi känna vem Gud är och vad han har gjort för oss. För GT är inte bara berättelsen om Israels folk – på grund av Jesus död och uppståndelse kan också du bli en del av Guds folk. På så vis gäller Guds löften, Guds trofasthet och Guds frälsning också dig. Gamla Testamentet är den första delen i historien om vad Gud har gjort för att få ha dig som sitt barn.

Foto: unsplash.com Amy Velazquez
Jakob Andersson
Redaktionschef för Insidan 2014-2023 men arbetar numera på Strandhems bibel- & lärjungaskola samt med Ledarutbildningen. jakob.andersson@strandhem.nu
DELA
Föregående artikelÖverblicken: Gamla Testamentet
Nästa artikelVem är Gud?