Tillrättavisning kan kännas svårt och hårt. Men då glömmer vi vad det egentligen innebär – att verkligen bry sig.

Har du någon gång sett på när någon av dina vänner gör val som du vet är fel eller dåliga? Det är inte lätt att stå bredvid och se på när det händer. Men det är inte heller lätt att lägga sig i eller säga ifrån – var och en måste ju få leva som den vill. Hur ska man göra egentligen?

Lägg dig i!

Bibeln säger faktiskt att vi ska förmana varandra och alltså ”lägga oss i”, men betonar att det måste ske i kärlek. Jesus säger: Om din broder syndar, så tillrättavisa honom (Luk 17:3). I 1 Timoteusbrevet 1:5 skriver Paulus: Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta. Ordet förmana på grundspråket grekiska är tätt kopplat till att uppmuntra. Det är viktigt att tänka på att förmaning inte handlar om att trycka ner andra eller påpeka andras fel på ett kärlekslöst sätt. I stället handlar det om att hjälpa en vän att hamna på rätt spår igen.

Gör det ändå

Bibelns ord låter ju fromma och bra, men vi vet nog alla att det inte är så enkelt i praktiken. Det finns väl ingen som gillar att bli tillrättavisad, och ofta kan det handla om känsliga områden i våra liv. Kanske är det en vän som har börjat undvika att äta, som är i ett ekorrhjul av stress och prestationer, som söker bekräftelse på ett osunt sätt eller som ”snackar skit” om andra eller behandlar andra illa. Att komma med invändningar om en persons livsstil är nästan aldrig välkommet. Samtidigt är det just det en verklig vän måste göra.

“Att komma med invändningar om en persons livsstil är nästan aldrig välkommet. Samtidigt är det just det en verklig vän måste göra.”

Vad blir eftersmaken?

En bra grundregel när man ska säga ifrån är att ha målet i sikte. Tänk ett steg längre än vad du vill att personen exempelvis ska sluta med. Tänk också på hur du vill att din vän ska känna sig efter ert samtal. Självklart vill du att personen ska känna sig älskad och respekterad, samtidigt som du vill att personen ska förstå det du säger. Ha med dig det i tanken. Det är inte fel att förbereda vad man vill säga, genom att till exempel skriva ner det eller prata med någon vuxen om det.

Tillrättavisning – verklig vänskap

Till sist – det kan ju också hända att någon tillrättavisar dig: kom då ihåg att det är något att vara tacksam över! Den personen bryr sig om dig och är beredd att riskera besvär och konflikter för din skull. Det är verkligen något att värdesätta. Som Dumbledore i Harry Potter-serien säger om Neville i boken De vises sten: ”Det behövs en hel del tapperhet för att vi ska våga göra motstånd mot våra fiender, men precis lika mycket för att göra motstånd mot våra vänner.” Vänner som Neville kanske är besvärliga eftersom de säger emot, men det är faktiskt den bästa sortens vänner och sådana vi behöver i längden.