Precis i slutet av ungdomslägret, då det var plats för fria vittnesbörd, steg hon fram. Den unga kvinnan som berättade att hon sett änglar bland oss då vi lovsjöng. 

Änglarna finns omskrivna i alla utom sex av Bibelns böcker. Änglar är andeväsen skapade av Gud. De är oftast osynliga för oss, även om det händer att en del får se änglar i uppenbarelser, som den unga kvinnan på lägret. Även lärjungen Johannes, som skrev Uppenbarelseboken, fick se änglar och han skrev att änglarnas antal är oräkneligt. 

Hur beskrivs änglar?

Änglarna beskrivs ofta i Bibeln som män, klädda i fotsida vita kläder, och med ansikten som strålar av Guds härlighet. De är annorlunda än oss människor – de har övermänsklig kraft. De är odödliga och de ingår inte äktenskap. De skiljer sig också från hur Gud är. De är inte allvetande och de har inte hela Guds fullhet som Jesus har. Därför bör vi aldrig tillbe eller be till änglarna. Det finns ett ord för ängel i Bibeln som betyder vakande eller vaksam. Änglarna har även en uppgift i att beskydda och vaka över dem som tror på Gud och som vill lyda honom. 

Änglarna finns där i rätt stund! 

Han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. (Ps 91:11-12). 

Att sända bud

Ordet ängel betyder sändebud. Änglarna talar om olika saker för människor vid speciella ögonblick och är med då viktiga saker ska hända. Det var en ängel som berättade för Maria att hon skulle föda Jesus, och vägledde sedan Josef i drömmen då Jesus liv var i fara. Det var även änglarna som styrkte Jesus då han hade blivit frestad av djävulen, och då han kämpade i Getsemane innan han skulle dö på korset. Det var också en ängel som befriade lärjungen Petrus från fängelset. Änglarna finns där i rätt stund!   

Lova Herren, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning så snart ni hör ljudet av den. Lova Herren, alla hans härar, ni hans tjänare som gör hans vilja. (Ps 103:20-21) 

I Guds tjänst

Änglarna tjänar Gud, gör Guds vilja och utför hans befallningar. Det är uppmuntrande, styrkande och tröstande att tänka på! Hela tiden, mitt i vardagen och genom dagar av kamp och seger, glädje och sorg, så finns hela tiden änglarna där bredvid och runt omkring oss, framför och bakom oss. Är inte änglarna andar i Guds tjänst, utsända för att hjälpa dem som ska ärva frälsningen? (Hebr 1:14) Änglarna tillber Gud. De tar aldrig äran åt sig själva, utan de ger Jesus all ära. Att tänka på änglarna kan inspirera oss att lovsjunga Jesus och böja oss i ödmjukhet inför honom.

Foto: Unsplash.com
DELA
Föregående artikelGe Jesus plats
Nästa artikelI ett andligt krig