När hände vad? Hur hänger allt ihop? Och vilken bok hör hemma i vilken tid? Här är Insidans överblick – en snabbgenomgång av hela GT.

Urhistorien

Böcker: 1 Mos 1–11

Personer: Adam, Eva, Noa

Här läser vi om hur Gud skapar världen, om syndafallet som förstör allt, om Noas Ark och syndafloden och hur folken sprids ut över jorden efter bygget av Babels torn.

Patriarkerna och förbundet, ca 1900–1700 f.Kr.

Böcker: 1 Mos 12–50, Job

Personer: Abraham, Isak, Jakob, Josef

Gud väljer Abraham och sluter ett förbund med honom som gör hans ättlingar till Guds folk. Abraham, sonen Isak och sonsonen Jakob kallas för de tre patriarkerna. Jakob får namnet Israel och hans tolv söner blir Israels tolv stammar. Sonen Josef säljs av sina bröder till Egypten och snart har hela släkten flyttat efter.

Folket, Lagen och Landet, 1700–1220 f.Kr.

Böcker: 2–5 Mos, Josua

Personer: Mose och Josua

Efter 430 år av slaveri följer vi folket ut ur Egypten, genom den långa ökenvandringen och in i det utlovade landet. Mose är den store ledaren som får ta emot lagen från Gud på berget Sinai. Josua tar över och leder folket in landet.

Domartiden, 1220–1050 f.Kr.                       

Böcker: Dom – 1 Sam 9, Rut                                    

Personer: Gideon, Simson och Samuel

Folket bosätter sig i sitt land och leds av domare. Gång på gång vänder sig folket bort från Gud. Folket vill ha en kung, precis som andra folk, och Samuel blir den siste domaren.

Det enade kungariket, 1050–922 f.Kr.

Böcker: 1–2 Sam – 1 Kung 12, 1 Krön – 2 Krön 10, Psaltaren, Ordspråksboken, Predikaren, Höga Visan

Personer: Saul, David och Salomo               

Gud utser Saul till kung. När Saul struntar i Gud blir istället herdepojken David kung. Davids son Salomo får bygga Guds tempel i huvudstaden Jerusalem och landet blomstrar.

Det delade kungariket, 922–587 f.Kr.

Böcker: 1 Kung 12 – 2 Kung, 2 Krön 11–36, Obadja, Jona, Nahum.

            Nordriket: Israel, 922–722 f.Kr.

Böcker: Hosea, Amos

Personer: Elia och Elisa

            Sydriket: Juda, 922–587 f.Kr.

Böcker: Joel, Mika, Jesaja, Sefanja, Habackuk, Jeremia, Klagovisorna

Personer: Hiskia och Josia

Riket splittras i två delar, tio stammar i norr och två i söder. Under denna tid vänder sig folket gång på gång bort från Gud som sänder sina profeter för att kalla dem tillbaka. År 722 erövras nordriket av assyrierna och de tio stammarna i norr försvinner ur historien. År 587 besegras också sydriket. Jerusalem och templet förstörs och folket förs bort i fångenskap i Babylonien.

Juda i exil, 587–538 f.Kr.                                          

Böcker: Hesekiel, Daniel                                                       

Personer: Daniel, Nebukadnessar

Folket är tillfångatagna i Babylonien men genom att perserna besegrar babylonierna kan folket återvända till sitt land, precis som Gud lovat genom sina profeter.

Återkomsten och återuppbyggnaden, 538–430 f.Kr.       

Böcker: Esra – Nehemja. Ester, Haggai, Sakarja, Malaki                                        

Personer: Serubbabel, Esra och Nehemja

Folket återvänder till Juda och templet och staden byggs upp igen. Esra leder tillbaka folket till Gud. Därefter tystnar bibelns berättelse och folket lever i väntan på det som profeterna talat om, att Messias en dag ska komma och rädda Guds folk.