Det kristna livets mål är att bli redo för himmelen och det blir vi genom att leva med Jesus. Men redan nu får vi formas av det som väntar.

Guds nåd ger oss en tro på Jesus. Men nådens väg är även det kristna livets väg. Nåden är kraften i vår helgelse. Det är Guds nåd som lär oss att säga nej till det som är fel, och som hjälper oss att kämpa för att bli mer lika Jesus och göra det som är rätt. Helgelsen leder oss till en vila hos Gud och en ovilja att döma vår nästa. Guds plan och avsikt med oss är himmelriket, han vill att alla människor ska bli räddade.

När vi följer Guds tanke med hur vi är skapade att leva våra liv så förstår vi också steg för steg hur Guds rike fungerar.

Det börjar nu

Himmelriket börjar dock inte efter döden, utan har brutit in i vår värld genom Jesus och börjar när man blir döpt och tar emot Jesus som sin räddare och kung. Guds nåd lär oss att se att det är hans rike vi är skapade för, att vi och alla människor mår bäst av att leva efter himmelrikets principer och vägledning. När vi följer Guds tanke med hur vi är skapade att leva våra liv så förstår vi också steg för steg hur Guds rike fungerar. Himmelrikets krafter finns tillgängliga för var och en som tror, här och nu.

Bibeln ger ledning

Guds tanke finns nedtecknad i Bibeln. Bibeln är kartan vi behöver för att hitta rätt på livets vandring. Ett exempel är Ordspråksboken som ger mycket praktisk koncentrerad vägledning för vardagslivet. Guds kraft finns dold i Guds Ord. När vi läser Bibeln i respekt för Jesus för att söka svar, är det kyrkans erfarenhet att Gud talar och leder; och ger kraft att fortsätta gå.

Din plats

Gud är mån om att vi ska komma rätt. Det finns ingenting du och jag kan göra som skänker större tillfredsställelse än att vara i den plan Gud har för oss och att göra Guds vilja. När du har hittat just din plats i Guds rike fungerar en del som inte skulle fungera annars. Detta arbete kan vara hårt och tufft ibland, men det är inte utan ett stänk av himmelrikets glädje och frid. Gud verkar genom sin kyrka, genom dig och mig. Det kan ta tid att hitta sin plats, där du varken gör för mycket eller för lite. Men oroa dig inte för det, det är kyrkans erfarenhet att kallelsen söker upp den som söker Jesus. Himlen är målet, men himlen gör inte livet på jorden mindre viktigt, tvärtom; himlen gör livet på jorden ännu viktigare, för det vi gör på jorden ekar in i himlen. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också (Matt 6:33).