Paulus livsberättelse är spännande, fylld med både framgångar och motgångar. Hur kom det att påverka hans undervisning och sätt att förhålla sig till Jesus?

Är du målinriktad? Det är en god egenskap, men ibland kan även målinriktade människor bli hindrade. Vår satsning på att bli idrottsproffs kan avbrytas av skador och vårt mål att läsa på universitet kan hindras av dåliga betyg. Ibland går våra planer i stöpet. Så var det också för Paulus.

Paulus ångrade aldrig att han hade offrat allt för Jesus.

Målinriktad förföljare

Paulus var riktigt smart, och han var nog bara i högstadieåldern när han reste till ett av judendomens främsta lärosäten för att studera teologi. Det var säkert bara en tidsfråga innan Paulus skulle bli en högt uppsatt judisk ledare. När Paulus fick höra att somliga judar spred budskapet att Jesus var Messias gav han sig ut för att stoppa galenskaperna. Han satsade målinriktat på att utrota, döda och fängsla de kristna. Han gav allt för Guds sak (trodde han).

Krisen som krossade allt

På väg att fängsla de kristna faller han dock till marken av ett starkt ljussken och hör en röst säga: “Jag är Jesus, den som du förföljer.” What?! Jesus är ju en bluff, men ändå talar han till mig! Paulus världsbild är krossad. Hans framtid också. Från och med nu kommer han inte längre att njuta av en trygg och respekterad position i judiska kretsar; hans efterföljelse av Jesus som Messias kommer att kosta honom hans titel, hans vänner, och kanske till och med hans liv. 

Vad är du villig att offra för Jesus?

Kanske riskerar du också att förlora något för att du följer Jesus? Kompisarnas gillande? Föräldrarnas godkännande? Paulus ångrade aldrig att han hade offrat allt för Jesus. Lite senare i livet skriver han: Allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre (Fil 3:7-8).

Saul eller Paulus?

I början av Apostlagärningarna kallas Paulus för Saul eller Saulus. Saul var hans hebreiska namn medan Paulus var hans latinsk-grekiska namn. Paulus var nämligen å ena sidan jude som talade hebreiska ibland men växte å andra sidan upp i en grekisk stad (i nuvarande Turkiet). Kanske gick han också i grekisk skola och lärde sig grekisk kultur och filosofi. Precis som du kanske har gått i en icke-kristen skola. 

Det måste ha varit frustrerande för Saul/Paulus att befinna sig i två världar samtidigt – hur ska man leva som jude i en grekisk kultur? Kanske har du också känt dig splittrad ibland – hur lever jag som kristen i en icke-kristen kultur? Vilka TV-program tittar jag på och vilka värderingar styrs jag av? Vem är jag?

Jude för judar och grek för greker

Vad Paulus inte förstod under sin uppväxt var att denna bakgrund skulle visa sig vara idealisk för hans framtida uppdrag. På grund av sin stora lärdom i Guds ord (GT) kunde han vägleda nya kristna församlingar in i Guds vilja. Och på grund av sina djupa insikter om grekisk kultur visste han hur han skulle bemöta alla de grekiska hedningar som behövde höra om Jesus. För judar var han som en jude och för greker var han som en grek. Det som för honom kanske hade varit en jobbig dubbelhet i uppväxten använde Gud på ett unikt sätt för att nå ut till nya människor. 

Kanske har du ibland också känt dig begränsad eller splittrad utifrån den bakgrund du har? Men Gud vill använda just din bakgrund för att nå personer med evangeliet som andra inte skulle kunna nå på samma effektiva sätt som just du.

En enda gemenskap

Paulus reste runt och jobbade hårt för att forma församlingar där både judar och greker fick plats. I Galaterbrevet skrev han att grekiska kristna inte behövde leva som judar (enligt Mose lag) utan kunde umgås med judar i Kristus ändå. I Efesierbrevet skrev han att fiendskapen mellan hedningar och judar hade tagits bort genom Jesus kors. 

Även i Sverige idag ser vi barriärer mellan olika grupperingar som gör det svårare för dem som kommer till tro på Jesus att leva tillsammans i en enda gemenskap: Ungdomar och äldre, invandrare och svenskfödda, vänsterpartister och sverigedemokrater – hur kan vi förmedla evangeliet till alla och sedan få dem att mötas och samsas i Kristus?

Syndare frälst av nåd

Ännu en viktig del av Paulus bakgrund som säkert formade mycket av hans liv och undervisning var det faktum att han till en början hade förföljt kristna och motarbetat Gud själv. Ändå hade Gud varit nådig och gett honom ett helt nytt liv. Du som själv någon gång har insett hur mycket ont du har gjort förstår kanske hur gott det känns att få ta emot Guds förlåtelse och kärlek på nytt, precis som Paulus.

Paulus fick ett nytt mål i livet: att leva helt för Jesus. Vad är ditt nya mål i livet?

I den senare delen av sitt liv skrev Paulus att han själv var den störste av syndare eftersom han hade varit en hädare, förföljare och våldsman. Men jag mötte barmhärtighet därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Vår Herres nåd överflödade (1 Tim 1:13-14). Alltsedan dess kämpade Paulus outtröttligt för att fler skulle få ta del av den nåd han själv en gång tagit emot av Gud. 

Ett nytt mål i livet

Hur var det nu med min fråga till dig i början av denna artikel: Är du målinriktad? Paulus planer för sitt liv som framstående farisé gick i stöpet, men han fick ett annat mål. I Andra Timoteusbrevet 4:7-8, skrivet strax innan Paulus ska avrättas i Rom, liknar han sitt kristna liv vid ett maratonlopp och utbrister: Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig

Paulus fick ett nytt mål i livet: att leva helt för Jesus. Vad är ditt nya mål i livet?

Foto: Tofin Creations, Unsplash
DELA
Föregående artikelEn sann tjänare
Nästa artikelGud ser det osynliga