Din och min konsumtion påverkar både andra människor och våra egna hjärtan. Gud kallar oss till omsorg om medmänniskan och vill att hjärtat ska vara på rätt plats. Så att det vi köper blir till välsignelse för miljön, andra och oss själva – och inte till skada.

Jag står i tunnelbanan på väg hem från skolan. Som vanligt dras mina ögon ofrivilligt till de många reklamskyltar som hänger på tunnelbanevagnens väggar. Budskapen som sänds ut är färgglada och fångande. Jag räknar hur många jag kan se från platsen jag står – 21 stycken. Jag räknar hela vägen hem. Totalt ser jag 134 reklamskyltar under min 30-minutersresa.

Prislappen

Vi lever i ett samhälle där vi ständigt uppmanas att konsumera (alltså köpa och använda) allt från resor till fräscha yoghurtar, kläder på rea och grymma upplevelser. Varje reklambild visar oss att konsumtion gör oss lite lyckligare och lite bättre, lite mättare eller lite mer välklädda – och att vi förtjänar att “unna oss” det. Det känns ganska självklart för oss att köpa det vi vill ha om vi kan det. Den möjligheten är fantastisk att få och något att tacka Gud för varje dag. Men samtidigt är prylarnas pris ofta större än vad prislappen visar. Därför är det värt att fundera lite extra: hur påverkar min konsumtion mina medmänniskor och mitt hjärta? Och vad har Gud med det hela att göra?

Global konsumtion

Vi lever i ett globalt samhälle där det vi konsumerar kan komma från hela världen och är en del av en större bild. Produktionen av det vi konsumerar kan vara långt ifrån problemfri. Till exempel kräver bomullen som vi har i våra kläder stora mängder vatten och bekämpningsmedel. Metallen i våra mobiler riskerar komma från områden där utvinningen orsakar konflikter. Långa transporter av varor orsakar koldioxidutsläpp, liksom våra flygresor som bara ökar och ökar. Det vi konsumerar tar också vägen någonstans när vi är klara med det. I Sverige har vi för det mesta rätt bra system för återvinning, men inte för allt. Risken finns exempelvis att våra gamla elektronikprylar skeppas iväg till fattigare länder där de plockas isär av människor utan skydd för de kemikalier som de utsätts för.

Konsumtion och min nästa

Det är förstås inte alltid så illa som i de exempel som tagits upp, men det kan ändå få oss att fundera. Vilket ansvar har jag som konsument att göra bra val? Vilket ansvar har jag som kristen? Det här är inga enkla frågor som vi kan vifta bort.  En ledtråd är att vi har en Gud som älskar alla människor oändligt mycket. Han har gett oss, som är hans barn och lärjungar, det fantastiska uppdraget att älska vår nästa som oss själva (Matt 22:39). Därför är det viktigt att reflektera kring hur vår konsumtion påverkar andra människor – vår nästa – även om ansvaret för det vi köper inte bara är vårt, utan även producenters och säljares.

Tips!

Ett bra första steg är att få lite koll på vilka varor och tjänster som generellt hör ihop med sociala problem och miljöproblem. Är risken stor att din tröja sytts av någon som har usla arbetsförhållanden? Då är det dags att undersöka om det finns något bättre alternativ. Ett problem med att alltid leta efter det lägsta priset är att det med stor sannolikhet är någon annan som betalar, kanske genom oacceptabelt låga löner eller med utsläpp som förstör vattendrag och mark. Fråga dig själv vem som betalar det verkliga priset för det du vill köpa! Försök gärna hitta företag som har koll på och tar ansvar för hela leverantörskedjan, från råvara till produkt.

Ett annat tips är att fundera över dina behov. Kommer du att använda det du köper? Behöver du verkligen en ny mobil fast din gamla funkar bra? Ett stort problem med vår konsumtion generellt är att vi mest tänker på nuet. Detta slit-och-släng-tänk är faktiskt ohållbart i längden. Fundera gärna över hur länge du tänker att saker som kläder och skor som du köper ska hålla och användas. Ett sista tips är att tänka på om det du köper går att återvinna, säljas eller skänkas vidare och vart det faktiskt tar vägen när du är klar med det.

Prylarnas plats

Vilken roll fyller prylar, resor och annat vi konsumerar i våra liv? Det är också värt att reflektera över. Naturligtvis är det så att vi måste köpa en del saker för att överleva och för att ha det bra. Materiellt välstånd är en god gåva som vi får vara glada för! Men i en tid där vi översköljs av reklamens löften om ett bättre och roligare liv, och där vi många gånger uppmanas att “förverkliga oss själva”,  är det lätt att bygga på sin identitet med kläder som gör oss snyggare, resor som gör oss intressantare och elektronik som visar att vi hänger med. Jag tror att nästan alla till viss del lever så i praktiken. Det tar sig in i våra hjärtan.

Var är ditt hjärta?

Jesus pratar om hjärtat i sin Bergspredikan. Han säger att våra hjärtan kommer vara där vår skatt är (Matt 6:19-21). Därför uppmanar han oss att inte samla jordiska skatter, utan himmelska. Varför? Jo, därför att skatterna i himlen aldrig kan förstöras, medan jordens skatter inte håller att lita på i längden. Reklamens löften är tomma i jämförelse med Guds löften om barnaskap, rättfärdighet och en upprättad identitet i Jesus. I 1 Timoteusbrevet 6:17-19 skriver Paulus något som liknar det Jesus säger. Han uppmanar dem som är rika i den här världen (vi i Sverige och västvärlden kan generellt räknas till den kategorin) att inte sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan att i stället göra gott, vara generösa och dela med sig. Våra pengar och prylar är något vi får använda för att göra gott och på så vis bli till välsignelse för andra. Det kan vara väldigt utmanande att försöka lyssna på Guds vilja vad gäller våra ägodelar och tillgångar. Här får vi be om hjälp och förlåtelse ofta.

När hjärtat är på rätt plats finns utrymme att göra gott med våra pengar och prylar, och världens behov är stora.

Till välsignelse

När hjärtat är på rätt plats finns utrymme att göra gott med våra pengar och prylar, och världens behov är stora. För att göra världen till en bättre plats att leva på behövs många konsumenter som har omsorg om sina medmänniskor och som gör bra och medvetna val. På så sätt stöttas företag som står för social rättvisa och omsorg om miljön. När vi delar med oss av våra tillgångar kan andra människor lyftas ur fattigdom. Här gäller förstås principen att ingen kan göra allt, men att alla kan göra något!

Varje dag uppmanar samhället oss att konsumera för vår egen skull. Gud uppmanar oss att ha omsorg om våra medmänniskor och att ha vårt hjärta hos honom. Då hamnar prylar och pengar på rätt plats i våra liv och kan bidra till välsignelse i andras.

Bön: Gud, du som ser hela världen och alla människor i den, hjälp mig att ha hjärtat hos dig så att jag ser min medmänniskas behov och inte bara mitt eget. Hjälp mig att göra bra val när jag konsumerar och att vara tacksam för allt du redan gett mig.