Sexton procent av Sveriges befolkning upplever att de har psykisk ohälsa. Bland unga är siffran högre, ungefär en femtedel. Hur skall vi förhålla oss när det drabbar oss själva eller våra vänner?


Du känner förmodligen några, i klassen, fotbollslaget, kören eller kyrkan, som på något sätt lider av psykisk ohälsa. Det är inte omöjligt att du själv har gjort eller kommer att göra det under någon period av livet. För att förstå vad psykisk sjukdom är måste vi först förstå hur en människa fungerar.
En människa består av olika dimensioner. Vi har en kropp med muskler, hormoner och nervsystem. Vi är också psykologiska varelser: vi har tankar, känslor och beteenden. Dessutom är vi sociala varelser, med behov av relationer. Människan har en moralisk förmåga, så att vi påverkas starkt av vad vi uppfattar som ont eller gott. Detta hör ihop med våra andliga och existentiella dimensioner: vårt behov av hopp och mening, och kanske längtan efter eller upplevelser av något bortom det vi kan mäta och väga. Psykisk sjukdom kan vara en konsekvens av svårigheter i en eller flera av dessa dimensioner. Lättast att förstå är kanske det biologiska. Om vi får in gift i nervsystemet, till exempel alkohol, påverkar det hur vi tänker, känner och beter oss.

Ta hand om dig

Vi behöver ta hand om vårt psykiska mående precis som det fysiska. En bra grund är att sova och motionera regelbundet, umgås med vänner och familj, ställa lagom krav på sig själv, undvika droger, samtala med andra om sådant som är jobbigt och svårt samt att ha något att se fram emot och hoppas på. Ibland behövs mer professionell hjälp genom samtalsbehandling. Det går ut på att försöka förstå vad man mår dåligt av, bryta negativa cirklar, acceptera sin sårbarhet och hitta ett sätt att leva så gott som möjligt med dem. Ibland behövs även medicin. Man kan få professionell hjälp via skolhälsovården, ungdomsmottagningen eller vårdcentralen. Behandling sker nästan alltid genom att man kommer på samtal några gånger i månaden under en period. I något enstaka fall kan man få bli inlagd. Det är framförallt om sjukvårdspersonal tror att man kan skada sig själv eller andra.

Om du drabbas av psykisk ohälsa betyder det alltså inte att det är något fel på din tro, eller att Gud glömt dig. Det betyder bara att du lever i en skadad värld, där lidande drabbar oss.

En skadad värld

Utifrån en biblisk världsbild lever vi människor i en skadad värld. Skadorna finns också i oss människor, i alla dimensioner, fysiskt, psykologiskt, moraliskt, andligt, socialt och så vidare. Detta leder till lidande som, mer eller mindre, drabbar oss alla på olika sätt. Att vi drabbas av psykiskt lidande är inte konstigare än att vi drabbas av andra sjukdomar eller skador.
En kristen tro, oavsett hur stark den är, gör dig inte osårbar för psykisk ohälsa. Visserligen visar forskning att det är positivt att vara del av en gemenskap, vårda sina familjerelationer, undvika beroende och kriminalitet och att försöka vara till nytta för sina medmänniskor, så som Gud vill att vi ska göra. Men de starkaste faktorerna för psykisk hälsa är utanför vår kontroll. Det är faktorer som handlar om genetik och uppväxt. Om du drabbas av psykisk ohälsa betyder det alltså inte att det är något fel på din tro, eller att Gud glömt dig. Det betyder bara att du lever i en skadad värld, där lidande drabbar oss.

Kom då ihåg att det inte är din tro som bär dig, det är Gud som gör det.

När tron inte bär

För de flesta påverkar sjukdomen även tron. En tung depression gör det omöjligt att känna glädje över frälsningen eller att tro att man är älskad. En psykotisk episod, som innebär att man får svårt att skilja på fantasi och verklighet, skapar kaos även i andliga frågor och förhållandet till Gud. Om du har ADHD, som gör det svårt att tänka efter noga innan du gör något, kommer det att skapa svårigheter även för dina försök att leva rätt enligt Bibeln.
För en del blir detta en förfärande upptäckt och man upplever sig kanske ha tappat tron, som man hoppades skulle bära genom sjukdomen. Kom då ihåg att det inte är din tro som bär dig, det är Gud som gör det. Hur förvirrade dina tankar, känslor och beteenden än kan bli, så ser Gud alltid det friska i dig, den du är skapad att vara. Gud vill gå med dig genom allt och, i rätt tid, läka, upprätta och hela. När Jesus tog på sig våra synder på korset gäller det också de skador och brister som finns i vårt psyke, och allt vad det kan ställa till med. Allt detta gäller även om du i din sjukdom inte har förmåga att förstå eller känna det.

Psykisk ohälsa i kyrkan

I en kristen gemenskap, som i andra grupper, finns det risk att vissa förmågor blir avgörande för om man blir uppskattad och respekterad eller inte. I någon församling anses det kanske fromt att vara glad, aktiv och framgångsrik. Då kan nedstämdheten bli något skamligt, som man tvingas dölja. I en annan församling uppskattas kanske arbetsamhet och flit eller stark självdisciplin. Ytterligare andra värdesätter kanske förmåga till starka gudsupplevelser, eller ett strängt samvete med starka skuldkänslor. Jag har ibland funderat på hur det hade varit att växa upp i mitt kristna sammanhang om jag haft ADHD, så att jag sällan kunde sitta still, vara tyst, lyssna på andra eller hålla tillbaka impulser. Hade jag ändå känt mig välkommen i söndagsskolan, kören och ungdomsgruppen, eller hade mina brister tolkats som att jag var en ”dålig kristen”? Alla har samma värde, oavsett fysisk förmåga, och vi behöver vara vaksamma så att inte psykiska förmågor görs till krav eller måttstock för hur vi värderar varandra.

Andrew Neel

När det drabbar min vän

Ibland kan en psykisk sjukdom skapa lidande även för den sjukes vänner och anhöriga. Om du känner någon som blir psykiskt sjuk kan du känna dig rädd, orolig, arg, förvirrad eller ledsen. Det bästa du kan göra som anhörig är att hjälpa den sjuke att få professionell hjälp. Ibland kan även du som anhörig behöva hjälp för att kunna må bra och vara ett gott stöd till den sjuke.

Hos en del av oss märks bristerna tydligt, hos andra är de mer dolda.

Med himlen som perspektiv

Kyrkan och Guds rike är inte en gemenskap för de duktiga, starka, lyckade och balanserade, utan för trasiga och bristfälliga människor. Hos en del av oss märks bristerna tydligt, hos andra är de mer dolda. I den kristna gemenskapen får vi komma som vi är, vara öppna med hur vi mår och hjälpa varandra. Ibland när jag träffar någon allvarligt sjuk tänker jag på hur det skulle vara att möta personen i himmelen, fullt frisk, och då tala om hur det var att vara sjuk. Detta evighetsperspektiv kan hjälpa oss att behålla respekten för den sjuke, och hjälpa oss att inte tappa hoppet. En dag kommer Jesus att läka allt som är skadat och vridet i oss. Först då kommer vi se klart och förstå oss själva, varandra och Gud.

Bön: Gud, hjälp mig att se på mig själv och mina medmänniskor med dina kärleksfulla och förlåtande ögon.