Till dig som är kristen och möter fördomar – rusta dig med följande uppmaningar!

1Älska era fiender …

Så säger Jesus i Matteusevangeliet 5:44. Det kan vara oerhört avväpnande att bemöta ont med gott. Fördomar är ett unikt tillfälle att visa på den kärlek Jesus visade, som världen inte känner till.

2be för dem som förföljer er

fortsätter versen i Matteusevangeliet 5:44. Bönen gör verkligen skillnad. Bakom vittnesbörd om människor som gjort helomvändningar och kommit till tro, finns ofta bedjande vänner.

3Gör inte en karikatyr av dem som gör en karikatyr av dig.

Presentera alltid en bild av din meningsmotståndare, som denna skulle kunna skriva under på. Om det åttonde budet, Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa (2 Mos 20:16), säger Luther att det delvis innebär att man alltid ska framställa sin nästa på bästa sätt.

4Fundera på vad du skulle svara

om du skulle möta några av de fördomar som nämnts i det här numret, eller andra fördomar du kan tänka dig finns mot kristna. Kanske du ska skriva ner dem, eller förklara för en kristen vän vad du skulle svara? Har du formulerat dig en gång blir det lättare nästa gång.