Har du någon gång fått en otrevlig kommentar på grund av din tro? I så fall är du inte ensam. Många delar din erfarenhet, både idag och historiskt sett. Jesus varnar för att den som tror på honom kommer att bli förföljd, hatad och hånad för sin tro – det är en del av lärjungaskapet. Det är inte lätt, men Bibeln kallar oss att visa respekt, ge svar när någon frågar och stå upp för tron även när det innebär lidande. 

Enligt en svensk rapport har hälften av landets kristna ungdomar upplevt kränkningar för sin tro i skolan. Rapporten visar att man i undervisningen ofta pratar om religiösa som mindre begåvade, vilket är både ovetenskapligt och djupt sårande. Att religionsfriheten är en mänsklig rättighet inskriven i grundlagen kan i sådana stunder kännas som ett skämt. 

Bibeln förvarnar oss  

Med Bibeln i hand kan vi se att hån och kränkningar för vår tro egentligen inte borde förvåna oss. Jesus säger: Har de förföljt mig, ska de också förfölja er (Joh 15:20).

VA? Ska jag verkligen jubla, när allt jag vill är att gråta eller säga något riktigt elakt tillbaka?

Paulus skriver också om detta: Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda (2 Tim 3:12). Det är alltså en del av livet för ALLA som vill följa Jesus, att man på något sätt blir bemött negativt på grund av det.  

Jesus utmanar  

Det mest utmanande är ändå det Jesus säger i Bergspredikan: Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. (Matt 5:11-12b) VA? Ska jag verkligen jubla, när allt jag vill är att gråta eller säga något riktigt elakt tillbaka? Jag tror att Jesus vill påminna oss om att det vi tror på är oändligt mycket större, viktigare och mer varaktigt än vad människor tycker och tänker om oss. 

Hur ska jag hantera situationen?  

Det finns alltså inget sätt att fortsätta vara kristen och samtidigt undvika hån och förlöjliganden, men här är några tips på hur du kan säga, tänka och förbereda dig för att kunna hantera det så bra som möjligt: 

1Be personen tala klarspråk 

Om man får en inlindad gliring kan det vara bra att våga vara rak och be om klart besked. Man kan till exempel fråga: “Det låter på dig som att du tycker att en person som tror på Gud är obildad och lite trög, menar du det?” Många gånger tvingas personen ursäkta sig eftersom han eller hon egentligen inte står för den åsikten. 

2Bjud in till diskussion 

Istället för att bara svälja hån eller kränkningar kan man välja att aktivt diskutera till exempel argument för eller emot Guds existens. Då kan det ibland visa sig att det är den andra personen som har ganska dålig uppfattning om sin egen livsåskådning och dess argument, snarare än tvärtom. Det är dock viktigt att tänka på sin egen attityd i diskussionen. Petrus skriver: Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Men gör det ödmjukt, med respekt och ett rent samvete. (1 Petr 3:15b-16a)

3Sök mer kunskap

Det är alltid bra att lära sig mer om vad det är vi tror på och vad det finns för argument för den kristna tron (det kallas apologetik, och det finns massor på till exempel YouTube). Kunskap och övning i att förklara argument kan vara en stor hjälp för att kunna bemöta hån och fördomar på ett bra sätt.  

4Sök tröst och försoning 

Ibland kan man helt enkelt bara känna sig ledsen och sårad, och det är verkligen okej. Gud kallas i Bibeln för all trösts Gud, och det står: Liksom Kristi lidanden flödar över oss, så överflödar också genom Kristus den tröst vi får (2 Kor 1:5). Gud vill trösta dig! Kom till Gud, och kom till andra kristna som kan stötta och uppmuntra dig. Om du har en relation till den som sårat dig kan det även vara bra att berätta för personen att du blev sårad över vad han eller hon sagt. Kanske vill personen då be om ursäkt.  

5Stäng inte in dig i en kristen bubbla  

Man kan frestas till att bara umgås med andra kristna för att slippa ett negativt bemötande, men det är egentligen ingen bra lösning. Det är genom vänskap med kristna personer som de allra flesta kommer till tro på Jesus, och även du berikas av att känna personer som tänker annorlunda. Vi är kallade till att leva i den här världen med allt vad det innebär. Genom allt har Jesus lovat att han är med oss alla dagar, intill tidens slut.