Lovsång handlar om att ära och prisa Gud. Det kan du göra på många olika sätt. Att lovsjunga tillsammans med ett lovsångsteam eller med hjälp av en Spotifylista är två vanliga sätt, men vad finns det mer? Här kommer några tips!

Lovsjung …

1… med melodi utan ord

Hitta en instrumental version av din favoritlovsång eller plocka fram närmaste instrument och spela själv. Fundera över vad tonerna vill förmedla och bär fram det inför Gud. 

2… med ord utan melodi

Välj ut en psalm eller modernare lovsång. Läs texten långsamt, fundera över dess innehåll och gör orden till dina egna – antingen genom att läsa texten rakt av igen eller genom att använda egna ord. 

3… med kroppen

Ära Gud med din kropp! Dansa, hoppa, spring, sträck upp händerna eller böj knä. Låt kroppen få uttrycka vad själen vill säga till Gud. 

4… med färg och form

Måla, skissa, skulptera, dreja eller pyssla till Guds ära. Skapa något som uttrycker tacksamhet eller glädje över vem Gud är och vad han gjort.

5… med sinnena

Fokusera på ett av dina sinnen och låt just det få bli en kanal för lovprisning. Stick näsan i närmaste rabatt och låt dofterna påminna dig om Guds ljuvlighet. Laga en god måltid och låt smakerna vittna om hur god Gud är. Krama om en vän och påminn dig om Guds närhet.

6… med egna ord och egen melodi

Skriv en alldeles egen lovsång! Den kan vara lång eller kort, repetitiv eller uttömmande, skriven i förväg eller spontan i stunden, med instrument eller a cappella.