I vår tid ses singelskap lätt som en plan B, något som egentligen inte är bra nog. Varför är det så egentligen? Och hur ser Bibeln på singelskap? Kan det till och med innebära bra saker att vara singel?

”Jag känner mig bara som en ynka halva som singel – får jag bara träffa min blivande man kommer jag bli en hel människa”, ”Det jag längtar mest av allt efter i livet är att träffa en partner och bilda familj”, ”Är singelliv verkligen ett fullvärdigt liv?”, ”Jag känner mig så ensam som singel …”

Så här kan det låta från olika singlar i olika åldrar, män som kvinnor. Ofta är tonen negativ, uppgiven, skamfylld, kanske bitter eller besviken. Varför har det blivit på detta sätt? Varför räknas singelliv som mer negativt eller mer som en B-plan än att vara gift och bilda familj? För visst är det så det både känns och märks, inte minst i våra kyrkor och församlingar. Våra känslor av ensamhet, uppgivenhet, besvikelse men också av längtan får ha sin plats i våra liv. Våra känslor är själens spegel och säger hur vi har det på insidan i våra liv. Men känslorna får inte ha sista ordet, inte heller får andra människors förväntningar, eller kanske även krav, ha sista ordet.

Jesus först

Vad säger egentligen Bibeln om dessa frågor och känslouttryck som en singel kan uppleva?För det första säger Bibeln att vi är hela som människor när vi är i Kristus, oavsett om vi har en romantisk relation eller inte. Detta kan vi läsa om i Kol 2:10: …och i honom är ni uppfyllda… Ordet uppfylld är detsamma som hel i grundtexten. Med andra ord säger Bibeln att vi är hela som människor, alltså är jag som singel ingen ”halva”. För det andra, Guds främsta syfte för människan är inte äktenskap eller familj utan att vi ska bli Kristuslika. Detta kan vi läsa om i Rom 8:29: Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild. Mitt främsta syfte i livet är alltså att bli Kristuslik.

Vår djupaste längtan

Så oavsett vad våra känslor säger, eller vad andra människor säger, tänker eller tycker får vi låta Sanningen, Guds ord, vara rättesnöret i våra liv. Vi får givetvis lov att längta efter en partner men om vi tänker att partnern blir den viktigaste komponenten för att fylla vår djupaste längtan efter kärlek, värde och bekräftelse är vi ute på hal is. Vi behöver förstå att bara Jesus kan fylla den djupaste längtan vi har efter just kärlek, värde och bekräftelse. Läs gärna om kvinnan vid Sykars brunn i Joh 4:7-20. Hon hade testat man efter man för att fylla sin djupaste längtan men när hon väl möter Jesus blir hon överbevisad om att det bara är Jesus som kan fylla den längtan. Det är bara han som kan fylla hennes innersta med sitt levande vatten.

Vi behöver förstå att bara Jesus kan fylla den djupaste längtan vi har efter just kärlek, värde och bekräftelse

Många möjligheter

Är du singel just nu? Ta då vara på livet och den frihet du har, låt inte denna viktiga tid vara en ”transportsträcka” för att träffa din partner, utan utveckla din gudsrelation och lär känna Gud på djupet. Gör saker du drömmer om att göra i livet vilket är enklare nu som singel än som gift. Och inte minst, lär känna dig själv bättre. Vem är du i dig själv utan någon annan vid din sida? Vilka är dina gåvor? Utveckla dem, och ta även vara på och vårda dina vänskapsrelationer. Vi är definitivt inte skapade för att leva som enstöringar, vi är skapta för nära relationer och det har vi en enorm möjlighet till inom Kristi kropp, församlingen. Där har vi också möjligheten att i den mindre gruppen uttrycka vår längtan, våra känslor och våra behov. Du är inte ensam, Jesus själv har sagt: Jag är med er alla dagar till tidens slut (Matt 28:20). Det är ett löfte att stå på i alla väder. Märk väl – som singel lever du definitivt inget ”plan B-liv”. Du lever i allra högsta grad ett fullvärdigt, fritt och fantastiskt liv som du själv får lov att sätta agendan för. Och glöm inte att du som singel har enorma möjligheter i livet! För att bara nämna några hyfsat berömda singlar genom tiderna finns Moder Teresa, Paulus och inte minst Jesus vilka inte var beroende av en ”äkta hälft” för att fullgöra sin livsuppgift utan levde i den kraft Gud gav dem. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft (Fil 4:12). Låt det också bli din verklighet!