Vad säger Bibeln?


Antalet lärjungar hade växt explosionsartat efter att Jesus lämnat jorden. Det fanns mycket att fixa med för de tolv apostlarna. Varje dag delade de ut mat till behövande, det fanns många som behövde omsorg och säkert fanns det mycket att organisera.

Och samtidigt behövde de, som ledarskapet i församlingen, be, söka Guds vilja och studera ordet för att kunna undervisa församlingen. Det här gick inte ihop – de hann inte med allt. Därför kommer de med en idé. De ska utse några andra, så kallade församlingstjänare (eller diakoner), som kan ta hand om det ena, så att de själva kan ägna sig åt det andra.

Av detta kan vi framför allt ta med oss två saker. För det första: att det behövs personer som arbetar med församlingens organisation, diakoni och omsorg. Det är lika viktigt idag. Och för det andra: det behövs också personer som ska få släppa mycket av det praktiska för att i stället fokusera på bön, bibel och undervisning. Att det kallas ordets tjänst visar ju att detta verkligen är ett särskilt uppdrag som inte ska klämmas in bland en massa andra uppgifter. Att be för församlingen, studera Bibeln och jobba med undervisning måste få prioriteras. Det är genom detta som man kan leda församlingen.

Det behövs verkligen också fler som arbetar inom kyrkan.

Man kan tjäna Gud i alla yrken och inget är ”bättre” än något annat. Men Gud kallar också en del av oss att gå in i konkreta uppgifter och tjänster i församlingen. Det behövs kristna i alla typer av yrken – men det behövs verkligen också fler som arbetar inom kyrkan. Det finns så många uppgifter och yrken i Guds rike. I texten nämns det som blivit diakon och präst/pastor/predikant. Men det behövs också missionärer, barn- och ungdomsledare, själavårdare, musiker, evangelister, organisatörer, skribenter osv. Det behövs fler som pluggar teologi och precis som de tolv apostlarna lägger mer tid på bön och Bibeln än vad andra har möjlighet till. Det är ju en fantastisk möjlighet och superviktigt för kyrkans framtid! Är det Guds väg för dig?

Foto: Aaron Burden
Jakob Andersson
Verksamhetsledare i ELU och redaktionschef för Insidan, Örkelljunga. jakob.andersson@elungdom.se
DELA
Föregående artikelGör ditt bästa i skolan
Nästa artikelGer mening till livet