1478 personer tog förra året sitt liv i Sverige[1]. Det är betydligt fler än antalet som dör i trafikolyckor – och ändå pratas det så lite om det. Hur kan vi se på självmord ur ett kristet perspektiv och hur kan vi bemöta det?


Utifrån ett psykologiskt perspektiv kan man se självmord som en form av problemlösning. När man inte längre kommer på någon annan strategi för att härda ut eller lösa svåra problem kan det kännas som en ”lösning” att inte längre finnas till. En del självmord verkar genomtänkta, andra mer impulsartade. Den gemensamma faktorn verkar vara att människorna brottas med mycket svåra tankar utan möjlighet att hitta hjälp och stöd. Forskning pekar på att fler än 90% av dem som väljer att ta sitt liv också mår psykiskt dåligt. Samtidigt är det viktigt att säga att de flesta med psykisk ohälsa inte väljer att ta livet av sig. Störst riskfaktor har de som tidigare gjort självmordsförsök.

Den djupa inre friden saknas

Här finns mer information och stöd:

  • Forskning och nyheter: ki.se/nasp
  • Anhörigstöd: spes.se
  • Eget stöd: suicidezero.se, vårdcentralen, psykiatrin

De flesta av oss drabbas någon gång i livet av en svår händelse och negativa tankar, som till exempel: ”jag önskar att jag var död.” Betydligt allvarligare är det om man faktiskt börjar planera att ta sitt liv. I det läget tycks Gud vara långt borta. Gud sa från början att hans skapelse var god, men så gjorde människan uppror och ville bli som honom. Genom det skapades ett avstånd mellan Gud och människan och synden kom in i världen. Vi klarar inte längre att enbart göra det goda utan det blir som Paulus skriver, att det jag inte vill göra det gör jag. Vi klarar inte alltid att leva som vi vill. Ondskan påverkar våra sinnen och handlingar i en fallen värld. Allt vi ser av krig, trauma, psykisk och fysisk sjukdom, egoism och avundsjuka gör något med oss. Ibland kan det få oss att må så dåligt att vi inte står ut. En del personer känner sig maktlösa och som att allt känns hopplöst. De upplever att Gud inte tar bort de negativa tankarna som driver dem mot självmordet. Det är bara genom Kristus försoning som vi kan få den där djupa inre friden som övergår allt förstånd trots allt ont runt omkring. En del personer får inte uppleva den friden här på jorden även om de tror på Jesus. Då är det viktigt att komma ihåg att det inte finns någon synd[2] som Gud inte kan förlåta och han ser våra hjärtan, vår kamp och vår längtan. Därför ska vi inte döma utan älska och stötta varandra.

Vår uppgift

Människan som mår så dåligt att han/hon tänker begå självmord behöver hjälp utifrån för att få perspektiv på sina tankar, ersätta dem med hopp om förändring och få stöd att låta dem bli en verklighet. Det är genom springan av hopp som ljuset kan ta sig in. Detta ljus är din och min uppgift att försöka visa den uppgivna människan. Det är inte alltid vi lyckas, men vi måste alltid försöka, finnas där och utmana den självmordsbenägna personen att se andra lösningar på situationen. Ofta behövs professionell hjälp. Dra dig då inte för att hjälpa den uppgivna personen så att han/hon får och tar emot denna hjälp. Framför allt, dra dig inte för att lyssna och ställa raka frågor om hur han/hon planerar att göra det. Då är det dags att lotsa personen vidare till kunnig personal.

Det är genom springan av hopp som ljuset kan ta sig in.

Att laga mat och städa

Om det värsta har hänt är det viktigt att stötta de närstående. Känslan av att inte förstå är ofta övermäktig. Frågor som varför och vad jag kunde och borde gjort kan gnaga. I dessa lägen är det viktigt att finnas till och hjälpa till med praktiska saker som att laga mat, städa och så småningom ta med personen ut så att den inte isolerar sig. Den första tiden finns det kanske inte ork att prata så mycket och då är det praktiska stödet ofta det viktigaste. Svåra saker ska delas med tillitsfulla människor, annars blir mörkret ogenomträngligt. Vi måste försöka få ljuset att tränga in genom den där lilla springan som oftast finns, men som kan vara väl dold. Låt Gud ta hand om känslor av skuld, skam och uppgivenhet. Det har han lovat att han vill.

 


[1]  Centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

[2]  Är självmord en synd? Synd är ju det som är fel i Guds ögon och det är inte hans tanke att vi ska avsluta människoliv. Samtidigt är självmordet en konsekvens av en större problematik och ett psykiskt lidande som inte den drabbade kan hållas ansvarig för, på samma sätt som andra sjukdomar som kan leda till döden. Därför ska man aldrig skuldbelägga den döde eller dess anhöriga.