Han har gjort oss levande med Kristus … Han har uppväckt oss med honom (Ef 2:5-6)

När den första blomman sticker upp ur marken på våren är det på något sätt som en startsignal. Då vet man att det snart kommer fler blommor. En ny tid har kommit och vi vet att det kommer fortsätta tills hela trädgården blommar och värmen och sommaren har kommit. På samma sätt är det med Jesus uppståndelse. Den bekräftar inte bara det Jesus sagt och gjort. Den är också startskottet på en ny tid – inte bara för Jesus utan för oss människor. Vi ska titta på tre konsekvenser av uppståndelsen.

  1. Bibeln beskriver att Jesus är den förste att uppstå från döden – men också att alla som tror på honom kommer gå samma väg. Jesus uppstod till en ny härlighetskropp, på samma sätt som en utslagen blomma som ju är betydligt härligare än hur den såg ut under vintern. På samma sätt kommer vi, efter vår död, uppstå till ett nytt liv i en ny kropp. Det blir en fantastiskt blomsteräng i himlen.

  1. Men det är inte bara så att Jesus är den förste att uppstå – han är också den genom vilken alla andra kan uppstå. Han är inte bara en blomma i mängden. Han är i stället den som gör alla andras blomning möjlig. I uppståndelsen bröt han dödens och syndens makt. Döden är uppslukad står det i 1 Kor 15:54. En död kropp innebär inte längre ett utsläckt liv. En människas synd leder inte längre till evig död. Bara hos honom finns kraften och livet som kan få oss att en dag blomma ut på den himmelska blomsterängen.

Samma kraft som uppväckte Jesus är nu verksam i oss. 

  1. Men uppståndelsen innebär ännu mer! Bibeln beskriver att vi genom tron på Jesus föds till ett nytt liv redan här på jorden. Uppståndelselivet gäller alltså redan här och nu. Guds rike har brutit in i den här tillvaron. Hos Jesus finns livet och kraften så att vi kan blomma ut mitt i denna trasiga värld. Visst är vi fortfarande syndiga och svaga – men Bibeln säger också att Guds Ande bor i oss och att samma kraft som uppväckte Jesus nu är verksam i oss (Ef 1:19-20)! Du som tror på Jesus är alltså redan uppstånden! Den uppståndne Jesus gick ut ur graven och mötte människor och blev ett tecken på den nya tillvaron. På samma sätt får det vara med dig! Den här världen behöver fler blommor som skjuter upp ur den hårda, mörka jorden och visar att en ny tid är på väg.