Att tjuvar gör fel har de flesta koll på redan i förskoleåldern. Men kanske finns det saker som vi löper större risk att stjäla än guld och diamanter? Kanske tid, glädje eller uppmärksamhet?

Äganderätten har ett brett och djupt stöd i bibeln. Bibelns berättelser visar att Gud ger oss rätten att äga. Det sjunde budet, att ”inte stjäla” har sin grund i den gudagivna äganderätten. Gud har gett oss det vi har som en gåva att äga, och satt tydliga gränser för ditt och mitt.

Det finns mycket att ta

Vad kan man då stjäla? Ta en kort stund och fundera på det. Man kan stjäla saker och pengar givetvis. Men vi kan också stjäla annat. Vi kan stjäla en medmänniskas tid genom att komma för sent. Vi kan stjäla en medmänniskas, eller en grupp av medmänniskors, heder genom att inte tala väl om dem. Beter vi oss nedsättande mot andra kan vi indirekt stjäla deras glädje och frimodighet. Vi kan stjäla uppmärksamhet genom att avbryta någon. Vi kan stjäla från en arbetsgivare genom att inte göra vårt bästa, och detsamma gäller även i skolan (som ju finansieras av staten för att du ska utbilda dig). Vi kan stjäla genom att inte betala fullt pris på bussen, eller genom att ladda ner film från internet. Allt detta är fel. Som kristna ska vi i stället vara generösa och betala för det vi vill ha.

Respekt och kärlek

Ett ledord för att följa detta bud är respekt. Respekt för andra människor och det som är deras. Men även gentemot företag och samhällets lagar. Ett annat ledord är kärlek. Kärlek handlar mer om att ge ut än att ta emot, mer om att betjäna än om att bli betjänad. Det är Guds väg för oss.

Vi kan också stjäla från Jesus

Stjäla från Gud?

I Malaki bok står det dessutom att vi stjäl från Gud genom att inte ge av det som är vårt till Guds verk, det han befallt oss att ge till (Mal 3:8). Det kan vara till exempel församlingen, missionen eller de nödställda. Att tänka över sin konsumtion, både av kläder, prylar och upplevelser, är därför på sin plats för den som kallar sig kristen. Vi kan också stjäla från Jesus. Det gör vi genom att synda. När vi syndar missbrukar vi det goda Gud gett oss för egen vinnings eller njutnings skull. Vi våldför oss på både oss själva och vår medmänniska men också på skapelsen, när vi syndar.

Rövaren blev frälst

Evangeliet innebär att Gud har betalt denna skuld på korset. Därför kan också rövaren på korset bredvid Jesus, som var van vid att stjäla, bli frälst. Därför finns det hopp också för dig och mig.

Reflektion

När brast du i respekt idag och stal från en medmänniska? Vad stal du? Hur kan du göra annorlunda nästa gång?