Att bli kristen är att ta emot det Gud ger till oss genom Jesus. Detta är en överlåtelsebön en bön som du kan be när du vill ta emot Jesus i ditt liv, och där du på samma gång ger dig själv till honom. Du kan be den för första gången eller för hundrade gången.

Gud

Nu kommer jag till dig

Jag tror att du har skapat mig

Jag tror att Bibeln är sann

Jag tror att du sände din son Jesus att dö för min skull,

att du älskar mig,

villkorslöst

 

Förlåt mig allt det jag gjort fel

Fyll mig med kärlek, tålamod och vishet så att jag kan göra det som är din vilja

Tack för att du tagit bort min synd

Tack för att du ser mig som ditt efterlängtade barn

Jag överlämnar mig nu till dig, du som vet bäst och bara har goda tankar för mig

Ske din vilja

Din är all ära

Amen

När du bestämt dig för att du vill följa Jesus är det viktigt att du hittar en församling där du trivs. Vi behöver varandra för att växa som kristna.