När vi får tillfälle att hjälpa till kan uppgiften kännas tråkig och rädslan för att misslyckas bli stor. Här berättar Miriam Svensson om hur hon fått ta emot motivation, kraft och vägledning från Gud i sitt tjänande.

Vi sitter i ett svagt upplyst rum och i korridoren utanför är det tyst och lugnt. Den äldre mannen framför mig berättar om sitt liv och jag lyssnar. Det är andra veckan på mitt nya sommarjobb på äldreboendet som lät så tråkigt, men i samtalet med den äldre mannen börjar en alldeles speciell glädje växa i mig. Det är känslan av att göra något för någon annan.

Lyckan i att ge

Att tjäna handlar om att ge av sin tid, sin kraft och sina pengar utan att förvänta sig något tillbaka. Den som tjänar har någon annans bästa i tankarna och är beredd att offra av sitt eget. Det är något vi ofta borde göra men sällan vill. Samtidigt är Bibelns budskap tydligt: vi är inte skapade för att klara oss själva och just därför måste vi tjäna varandra.

Jag lockas lätt att tro att vägen till lycka ligger i att få, men har fått upptäcka att många av de lyckligaste stunderna i stället är när jag fått ge. Jag kan använda det Gud gett mig för att tillfredsställa mig själv, men det är först när jag ger bort vad jag fått som jag upptäcker hur värdefullt det är. Dessutom handlar tjänande ofta om ansvar och att göra saker jag egentligen inte vill eller vågar. Det är i sådana uppgifter jag fått växa som människa allra tydligast.

Ibland misslyckas jag i mina försök att tjäna. Oftast handlar det om att jag tagit på mig uppgifter för att jag upplevt ett yttre krav. Tjänandet blir alltid bäst när det kommer ur glädje och kärlek. Den kärleken kan vi bara få av Gud och vi får därför be honom fylla oss med den. Samtidigt ska vi inte vara rädda för att ta på oss uppgifter som vi upplever som tråkiga eller svåra. Att städa toaletterna är kanske ingens kall men det märks när det blir gjort och ibland är det uppgifterna som verkade svåra eller tråkiga som faktiskt ger oss mest glädje.

Jag tänker ofta att jag saknar tid och kraft, men det stämmer inte. Däremot saknar jag ibland motivation och rätt prioriteringar.

Låt Gud ge dig styrka

För drygt ett år sedan fick jag frågan om att vara huvudledare på ett konfirmationsläger. Uppdraget skrämde mig, men när jag satt och funderade på vad jag skulle svara kom en tanke: ”men Miriam, du är ju inte ensam, jag är med dig”. Mitt i tjänandet vill Gud vara med oss. När jag är trött och vilsen, då är han stark och full av råd. Jag tänker ofta att jag saknar tid och kraft, men det stämmer inte. Däremot saknar jag ibland motivation och rätt prioriteringar. Jag får varje dag be att Gud ska öppna mina ögon för de behov som finns i min närhet och ge mig mod och kraft att tjäna. I den bönen får jag sedan upptäcka hur det som såg så tråkigt ut kan fylla mig med glädje, få betyda mycket för någon annan och få mig att växa.