Jesus kallar oss till att missionera, vilket kan väcka många funderingar. Om jag inte vill åka utomlands eller bjuda folk på gatan på pannkakor, hur kan jag då missionera?

Att missionera kan vara något som upplevs svårt och motigt. Men en viktig ingång är att ”målet inte är målet”. Om vi börjar mäta vår missionsinsats med de resultat vi uppnått, sett till antal frälsta, så skulle många av oss snabbt bli missmodiga och ge upp. Men om vi i stället tänker att målet är att göra det Gud kallar oss till – att älska människor – blir missionsarbetet mer lättillgängligt. 

1Älska människor

Det första tipset för mission är helt enkelt att be Gud att lägga människor på ditt hjärta, så att du får en kärlek till dem. Då kommer du vilja engagera dig, umgås och prioritera de personerna. Är det någonting människor idag söker är det äkthet. Om du inte älskar en människa utan ”bara” försöker kasta ett budskap i ansiktet på honom/henne märks det och evangeliet når inte fram. Men om du i stället visar äkta kärlek och omsorg om din nästa är det något som attraherar och väcker intresse för evangeliet. 

En viktig ingång är att “målet inte är målet.”

2Var där människor är

Det andra tipset är att vara där människor är. Stäng inte in dig i kyrkan, missionshus och i dina helt kristna gemenskaper. Var där människor är. Skolan, jobbet, idrottsföreningen, scoutkåren, musikorkestern eller vad det nu kan vara. Majoriteten av de som kommer till tro på Jesus Kristus gör det genom att en vän, bekant eller släkting har sagt till dem: ”Följ med och se.” Men finns vi inte där okristna finns får vi aldrig möjligheten att säga detta. 

3Lita på evangeliets kraft och var frimodig

Det tredje tipset är att be Gud om frimodighet. Be att Gud lägger ned en trygghet i din egen gudsrelation så att det blir världens mest naturliga grej att prata om din tro med folk som inte delar den. Be att du får tillit till evangeliets kraft. För om vi börjar lita på evangeliets kraft att väcka tro, då kommer vi också vara frimodiga att dela det med människor. ”Följ med och se”, som jag skrev tidigare, är för övrigt en av de bästa fraserna vi kan använda i missionen. Jag kanske inte kan svara på alla frågor eller har alla bra formuleringar, och det är väldigt svårt att argumentera någon till tro. Men att uppmuntra dem att följa med att ta del av den kristna gemenskapen, att få vara med och fira andakt, att helt enkelt få erfara den kristna tron är en väg till tro för många människor. Be om frimodighet att bjuda med dina okristna bekanta att ”följa med och se”.