Genom personer som Einstein, Hubble och Hawkings har vi fått reda på mycket om universum – bland annat att det är hela 13.798 miljarder år gammalt. Tanken på dess ålder och ofantliga storlek kan lätt göra att vi människor känns små och betydelselösa. Men faktum är att universums stora ålder pekar på något annat.  

För att liv ska vara möjligt på jorden krävs att den är omgiven av ett starkt magnetfält och har kontinenter. Magnetfältet skyddar vår atmosfär så att den inte förstörs av solvinden. För magnetfältets existens krävs det en stor mängd kärnreaktioner av radioaktiva grundämnen i jordens inre. Dessa reaktioner kan pågå i flera miljarder år, och de driver dessutom kontinenternas rörelser – rörelser som möjliggjort vår planets förvandling från en vattenplanet till en planet med kontinenter.

Just nu, under en väldigt kort tid, har liv alltså en chans att frodas.

Grundämnena är framför allt uran och torium, och dessa kan bara bildas i enorma stjärnor av typen supernovor. När de exploderar sprids ämnena ut i universum. Mängden supernovor var som störst 9.2 miljarder år efter universums uppkomst. Just då, när tillgången var som störst, bildades vår sol och vår jord.

Vår sol är som allra bäst nu

För avancerat liv krävs en sol av precis vår storlek. Vid en ålder av 4.57 miljarder år befinner sig en sådan sol i sin mest stabila och minst farliga fas. Fasen varar i ca 100 000 år, och halva tiden i denna fas har just passerat för vår sol. Summera åren (9.2 + 4.57) och du ser att det är väldigt nära universums ålder. Just nu, under en väldigt kort tid, har liv alltså en chans att frodas. Kan det finnas en tanke med detta?

Universums hela historia kan bara observeras nu

Vi vet idag att vårt universum expanderar med ökande fart. I framtiden är det därför inte möjligt att observera avlägsna galaxer eftersom ljuset från dem aldrig kommer nå oss. Hade människan uppträtt tidigare i historien hade resultatet blivit det samma. Inte förrän 13.4 miljarder år efter Big Bang når ljuset från den kosmiska skapelsen våra teleskop.

En medveten design

Detta är bara några få ledtrådar – det finns fler – men alla pekar mot en medveten design vars syfte är ett jordklot som sjuder av intelligent liv. Under en kort tid har varelserna som bor där genom att studera universum både förmågan och möjligheten att upptäcka att det finns en designer.