Synd är ett vanligt begrepp, men vad betyder det och vad är dess ursprung?

Det finns många ord som man skulle kunna använda i stället för ordet synd. Brott eller överträdelse skulle fungera bra ganska ofta men inte alltid. Misstag eller felsteg fångar någonting annat. Uppror beskriver en annan aspekt av ordet, ovana eller last fångar ytterligare någonting. Vi skulle kunna säga att alla dessa ord beskriver olika aspekter av det bibliska begreppet synd – ett ord som egentligen kräver hela den bibliska beskrivningen av Guds frälsning av människan för att bli begripligt.

Synden är dubbel

Bibeln beskriver synden både som ett villkor som människan lever under och lider av, samt som någonting som människan i sin ondska själv är med och bygger upp. Det är som att hela mänskligheten kommit bort från den rätta vägen och nu är oförmögen att leva rättfärdigt och gott. Samtidigt beskriver Bibeln människan som ansvarig för sina handlingar. Den här dubbelheten förklarar väldigt mycket av människans situation och kamp i förhållande till ondskan i världen. Å ena sidan är varje människa drabbad av synden, å andra sidan är hon ansvarig för sina handlingar och måste omvända sig och ta emot förlåtelsen genom Kristus.

Så nära, men ändå inte

När man tänker på allt som känns fel i tillvaron, allt som skaver och är svårt i relationer, allt det som tynger i vardagen, så är det är värt att påminna sig om att en annan värld är möjlig. Vi lever faktiskt otroligt nära paradiset. Den goda, upprättande gemenskapen utan några slitningar, utan svek, kärlekslöshet, fördömanden, dissar och så vidare, är faktiskt en möjlighet – bara människor agerade lite annorlunda. Samtidigt är det oändligt långt borta, för vi vet hur människor faktiskt fungerar. Det är synden i ett nötskal – den bryter ner, den verkar vara helt ofrånkomlig för oss eftersom vi är drabbade av den, samtidigt är det vi själva som är ansvariga för att vi har den i våra liv.

Det är inte bara Guds vilja vi kränker när vi syndar, utan det är även vår egen natur som vi bryter med och bryter ner.

Ett sämre alternativ

När vi talar om synd ska vi också påminna oss om att anledningen till att det finns saker som beskrivs som synd i Bibeln är att det finns en ordning i skapelsen som Gud vill att vi ska leva efter. Det är inte bara Guds vilja vi kränker när vi syndar, utan det är även vår egen natur som vi bryter med och bryter ner. För varje förbud som finns beskrivet i Bibeln finns det också ett påbud, för varje sak vi inte skall göra finns det i stället något vi skall göra. Att till exempel lögn är något ont beror på att det finns något gott som Gud vill i stället, ärlighet i det fallet. När vi syndar gör vi alltså på ett sätt något onaturligt, något som går mot vår mänskliga natur som Gud har skapat. Därför kan vi alltid veta att det bästa för oss är att fly från synden och ta upp kampen mot den. Det handlar inte om att Gud är petig eller att han inte unnar oss det vi vill ha. Det Gud vill är att vi ska bli mänskliga fullt ut!

Gud tål oss inte

Det allra största problemet med synden är dock inte att den bryter ned oss och förstör våra relationer, utan att den skiljer oss från Gud. Vi är tänkta att leva hela våra liv inför hans ansikte och ära honom i allt vi är och gör. Men Guds heliga kärlek, hans godhet, makt och ära står över den här världen – det finns ingenting av ondska eller mörker i honom. Därför kan vi som syndare inte ha gemenskap med honom. När vi får se mer av vem Gud är så inser vi också allt mer hur omöjligt det är för Gud att ha gemenskap med syndare. I Psalm 5 skriver David: Du är inte en Gud som älskar ondska, den som är ond får inte bo hos dig.

Allt är inte kört

Syndabegreppet rymmer alltså många olika dimensioner och det finns därför inget bättre sätt att förklara all ondska i världen på, än just med den kristna förståelsen av synd. Men i vår tro har vi inte bara en förklaring till människans situation, vi har också lösningen. Det glada budskapet är att det finns räddning. Gud vill att vi ska ta emot hans förlåtelse så att vi kan stå inför honom utan skuld. När vi känner oss skyldiga för vår synd ska vi veta att Jesus har tagit den skulden på sig. Gud vill också kalla oss ut ur destruktiva mönster och han vill förvandla oss inifrån så att vi kan leva precis så som han tänkt att vi skulle leva när han skapade oss. Så kan Guds rike, en tillvaro med helade mänskliga relationer och med gemenskap med Gud, börja byggas upp.

Foto: unsplash.com Ahna Ziegler
Anders Ek
Ungdomssekreterare för ELU i Malmö och Lund sedan 2015
DELA
Föregående artikelSyndare är vi allihopa
Nästa artikelEn skada i hjärtat