Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar (Matt. 28:20). Detta är en bibelvers som jag har hört på många gudstjänster och läger. Redan när jag var liten väckte den frågor i mig och de har sen följt mig genom åren. Gäller detta mig? Inte kan väl jag? Jag vill ju inte åka utomlands, kan jag missionera i Sverige? Vad kommer folk att säga? Att se mig själv som missionär har jag nog aldrig riktigt gjort. Det kan kännas kravfyllt, men behöver inte vara det. Att få dela tron är en möjlighet vi har fått som vi får ta vara på och det fick jag inse när jag gick i gymnasiet. Om någon frågade vad jag hade gjort i helgen bestämde jag mig för att svara att jag varit i kyrkan. Detta blev ingången till många samtal om tro, inte minst med en lärare som också hade ställt frågan. Samtalen blev lärorika både för mig och för läraren, vilket har fått ändra mitt tankesätt kring mission och jag har insett att det finns flera sätt att missionera på.

Om någon frågade vad jag hade gjort i helgen bestämde jag mig för att svara att jag varit i kyrkan.

Insidannumret som du nu har framför dig handlar om mission och att berätta om tron. Vi får möjlighet att läsa om olika sätt att dela tron på, varför vi ska göra det samt vilka utmaningar vi kan uppleva i mission och hur vi kan bemöta dem. Vi hoppas att numret får utrusta, utmana och uppmuntra dig som läser till att dela tron med dem du möter och dem du har i din närhet. 

Bön

Tack Jesus för möjligheten att få dela budskapet om dig och vad du har gjort för oss. Låt oss få se glädjen i att få dela tron i stället för rädsla och hinder. Amen.