Hur ser du på din kropp? Som ett misstag? En belastning? Eller som en gåva, den du är med dina talanger och förmågor? Bibeln lär oss att kroppen är underbart skapad av Gud, att den precis som allt i vår värld är en del av syndafallet och att vi ska uppstå med våra kroppar till evigt liv.

I kyrkan pratas det ofta om andliga frågor, och kanske kan det verka som om kroppen är oviktig enligt den kristna tron. Men Bibeln visar oss något annat. Att vara en människa, skapad till Guds avbild, innebär att du är skapad med en ande, en själ och en kropp. Du bor inte i en kropp – den är en del av vem du är. När Paulus ber för sina kristna syskon så tänker han också på deras kroppar: Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer (1 Thess 5:23).

Om vi ser närmare på vad Bibeln säger om kroppen finns det mycket att upptäcka. Jag vill lyfta fram tre viktiga saker vi kan lära oss när vi läser vad Bibeln och Gud säger om våra kroppar:

1. Din kropp är skapad av Gud!

Det här är en sak som ibland har provocerat den som inte är kristen: Kristen tro handlar inte om bara din ande och själ, utan också om din kropp. Den är skapad av Gud och är en oerhört viktig del av vem du är! Det betyder att det inte är oandligt att ha ett fysiskt arbete, eller att vara en människa som tränar, eller att vara en läkare eller sjukvårdspersonal som arbetar för att bota kroppen. Det innebär också att Gud kallar dig att använda din kropp, dina talanger och gåvor för att tjäna honom, precis lika mycket som andliga, sociala eller intellektuella förmågor.

Din kropp är inte ett kosmiskt misstag, utan en viktig del av vem du är, skapad att likna Gud.

I första kapitlet i Bibeln (1 Mos 1) kan vi läsa om när människan skapas. Gud skapar oss för att leva goda liv i den här världen och ta hand om hela skapelsen – inklusive våra kroppar. Din kropp är inte ett kosmiskt misstag, utan en viktig del av vem du är, skapad att likna Gud. Du är skapad för att leva, rent fysiskt i Guds skapelse som du också rent fysiskt ska ta hand om. Detta gäller både män och kvinnor, gamla och unga, korta och långa. Gud har gett dig dina talanger och förmågor. Sportintressen, musikalitet, din förmåga att arbeta och vara kreativ. Allt är en gåva från honom som skapat dig. David uttrycker detta i Psaltaren 139:13-14: Du har skapat mina njurar, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk, min själ vet det så väl.

2. Din kropp är en del av syndafallet

Du är skapad av Gud och älskad av honom, men din kropp är också drabbad av syndafallet. Döden, sjukdomar och fysiska lidanden är en del av att leva i denna världen. Det innebär inte att du är sjuk eller lider för att du begått en viss synd. Snarare är det så att hela skapelsen har blivit drabbad av att vi människor har valt bort Gud. Det påverkar hela oss, dels våra kroppar, men också hur vi ser på dem och använder dem. Det påverkar även hur vi ser på andra människor. 

Hela skapelsen är drabbad av synden och ondskan, och allt skapat, alla varelser och naturen själv, längtar efter en upprättad värld.

Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning (Rom 8:22-23). Romarbrevet kapitel 8 beskriver att hela skapelsen är drabbad av synden och ondskan, och allt skapat, alla varelser och naturen själv, längtar efter en upprättad värld. Paulus beskriver det vi väntar på som vår kropps förlossning.

Kanske brottas du med en mörk bild av din egen kropp. Guds Ord bjuder in oss att upptäcka evangeliet också för vår kropp, att du är skapad av Gud, men också att du en dag ska upprättas av Gud. I väntan på den dagen får vi be Gud att hjälpa oss se på oss själva med hans blick. 

3. Du kommer en dag att uppstå, med din kropp, till evigt liv

Det hopp som Bibeln beskriver inför evigheten är en fysisk värld. Det är inte gulliga små bebisänglar som flyger runt på små moln och spelar harpa, eller någon formlös andlig tillvaro. Tvärtom beskrivs himlen och det eviga livet som fysiskt, kroppsligt och helt!

Här får vi se på Jesus – Jesus uppstod inte bara som en ande. Han uppstod fysiskt. Hans kropp uppstod, och när han visade sig för lärjungarna så kunde de ta tag i hans händer. Han åt mat, men samtidigt fanns det en ny dimension. Du kan läsa om det till exempel i Johannes 20. Bibeln kallar det en uppståndelsekropp, och att han var den förste av många bröder och systrar. Det är detta som väntar också oss – en fysisk tillvaro, en uppstånden kropp, utan sjukdom, synd och död. 

Dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, så att Sonen blir den förstfödde bland många bröder (Rom 8:29).

Hitta den bibliska blicken

Så, hur ser du på din kropp? Våga se dig själv, inte bara genom kameran på din telefon, eller genom de ideal av träning och utseende, eller olika stilar, som du omges av. Gud har skapat dig med ande, själ och kropp, och vill dig väl. Målet är inte att jämföra sig med andra och vara ”bäst” eller ”snyggast” eller ”starkast” utan att se hur Gud ser på dig och leva ditt liv tillsammans med honom.

Många av oss kan brottas med självhat eller kroppshat. Gud vill ge dig ett nytt hopp här, han vill hjälpa dig. I Bibeln talas ofta om att våra ögon ska öppnas så att vi ser hur stor Gud är. Jag tror att Gud också kan öppna våra ögon så att vi kan se oss själva och andra runt omkring oss med Guds ögon. Vi lever också i väntan på den dag när Gud ska upprätta oss helt och fullt, och ge oss en helt klar blick och nya, hela kroppar.

Målet är inte att jämföra sig med andra och vara ”bäst” eller ”snyggast” eller ”starkast” utan att se hur Gud ser på dig och leva ditt liv tillsammans med honom.

När vi följer Jesus kan vi vara frimodiga även om vi inte känner oss perfekta. Alla dina förmågor och gåvor gör skillnad och Gud vill att du ska använda dem till att göra gott. Det kan faktiskt få ett eko ända in i himlen när vi följer Jesus. Herren kallar på oss att tjäna Gud, också med våra kroppar, att ställa oss till hans förfogande – allt det vi gör med våra kroppar som är gott, det blir en slags försmak av den nya skapelsen, den värld som Gud har förberett för oss. 

En bön:

Fader, tack för att du har skapat mig.
Tack för att du älskar mig.
Tack för att jag får följa dig, också med min kropp och mina gåvor och förmågor.
Hjälp mig att se på mig själv och människor runtomkring mig med din blick.
Låt mig få leva dig till ära och människor till glädje och hjälp. Hjälp mig att se hur jag kan använda de gåvor och förmågor du lagt ner i mig.
Tack för att du en dag kommer att göra allting nytt och helt, genom din Son.
Tack att hans seger, hans nedbrutna kropp och hans död ger mig liv och hopp om en uppståndelse och ett evigt liv också för mig.
I Jesu namn. Amen.