Det är naturligt att ha många frågor om himlen och att vara nyfiken på vad som händer efter döden. Men går det att säga något bortom gissningar och önsketänkande?


Jag tror att vi kan veta vissa saker om himlen, men svaren är kanske inte alltid så utförliga som vi önskat. Bibeln ger oss tillräckligt med svar för att vår längtan efter himlen ska väckas, men inte en så detaljerad beskrivning att vår fantasi ska hållas tillbaka. Bibeln uttrycker det vackert: Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte (1 Kor 13:12).

Var är himlen och kommer man dit när man dör?

Och vad är himlen för typ av plats? Ska man sitta på ett moln eller? Hur är det egentligen Nej, det är nog inte en rymdresa vi ska ut på. Ordet för himmel i Bibeln kan syfta på den fysiska himlen med stjärnor som lyser och fåglar som flyger, men också på en dimension bortom det vi kan se. När Bibeln säger att Gud är i himlen så betyder det ungefär att han är just ”bortom det vi kan se”. Himlen var ju så långt bort man kunde se på den tiden. Samtidigt verkar himlens dimension överlappa vår värld på något sätt. När till exempel Jakob vaknar ur en dröm i Betel säger han Herren är på denna plats och jag visste det inte (1 Mos 28:16) och Jesus predikar att himmelriket är nära genom honom (Matt 4:17).

Men, himlen är faktiskt inte målet för en kristen…

När en människa dör lämnar själen kroppen och går till Gud och på så sätt är den i himlen – i en annan dimension. En kristen har ett starkt löfte om att få vara ”hemma hos Herren” efter döden (2 Kor 5:8). Men, himlen är faktiskt inte målet för en kristen – målet är att himmelriket ska komma till jorden. Detta var ju Jesus mission, och han uppmanar oss att be om det i bönen Vår Fader. Vi väntar på himlen här på jorden, tillsammans med alla som är döda och vilar hos Gud.

När kommer Guds rike då?

Det växer idag! Likt jäst som påverkar en stor deg sprider sig Guds rike mer och mer i vår värld (Matt 13:33). Guds rike kan få ta plats i ditt liv genom att Guds helige Ande bor i dig, och du kan få bli en ambassadör för hans rike här på jorden redan nu. Samtidigt: Det fullkomliga riket kommer först när Jesus kommer tillbaka. Skapelsen väntar ivrigt efter att bli fri från synden och allt lidande (Rom 8:22), så även om vi som Guds barn kan få njuta av Guds frihet här och nu väntar vi på något bättre. Vi vet inte vilken tid Gud bestämt, men vi vet att när det väl sker så kommer det vara tydligt (Matt 24:27).

Vad händer när Jesus kommer tillbaka?

Jo, då kommer alla döda människor att uppstå. Deras själar kommer att förenas med en ny kropp och sedan kommer Gud att döma världen. Därefter skapar Gud en ny himmel och en ny jord. Målet är alltså en ny fysisk värld! Det är ganska logiskt egentligen: Gud hade inte en dålig plan från början när han skapade vår värld. Det var bra att vi fick våra kroppar, till exempel. Detta bekräftas också av hur Jesus uppstår med sin kropp. En kropp som lärjungarna kan röra vid och som äter fisk (Luk 24:39-43). Samtidigt är den uppståndna kroppen befriad från synden och döden. 

Hur är det i himlen?

De viktigaste ledtrådarna för att ana hur det blir i himlen är den här jorden och beskrivningarna av Jesus som uppstånden. Det finns likheter med vår värld – det är en ny jord. Men också skillnader – det är en ny jord. Likheterna kan vi kanske ana när denna värld är som bäst. När vi får uppleva nära vänskap, njuta av fantastisk mat och förstå något av Guds storhet. När det gäller skillnader ger Jesus ett konkret exempel när han säger att man varken gifter sig eller får barn i himlen (Mark 12:25). Vi blir alltså inte fler människor. Men den största skillnaden är såklart att ondskan är borta och att Gud är helt nära. I en syn fick Johannes se den nya jorden: Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta. Och han som satt på tronen sade: “Se, jag gör allting nytt.”  (Upp 21:3-5). Gud själv bor med oss. Det kommer att förändra allt.

Foto: Samule Sun, Unsplash
DELA
Föregående artikelJESUS – Förlåter synder
Nästa artikelSkapelsens lovsång