01:27 visar klockan på skärmen, men jag kan inte sova. Tankarna snurrar. Tårar trillar ner på kudden. För hundrade gången ropar jag ”Gud, ge mig en vän! Bryr du dig om att jag är ensam?”.

För att vi människor ska må bra och utvecklas som personer behöver vi gemenskap. Vi behöver en tillhörighet och någonstans där vi kan känna oss hemma. Tyvärr bär många av oss i stället på en känsla av ensamhet. Detta är ett problem. Vi människor är designade för gemenskap. Bibeln beskriver kyrkan som en kropp där varje person är en kroppsdel. En sådan kyrka kräver mycket samarbete och stark gemenskap. När vi inte sitter ihop som vi ska blir hela kroppen sjuk. Detta innebär att en människas ensamhet inte bara är ett problem för henne själv utan också för hennes omgivning. Men om gemenskap är så viktigt för Gud, varför känns det då många gånger som att han inte hör våra böner, ser våra tårar eller bryr sig? Jag ska nu dela tre anledningar till varför en människa kan känna sig ensam och Bibelns svar till dig som känner igen dig.

1. Din ensamhet beror på omgivningen

pixabay.com

Om du befinner dig i en miljö där du inte vågar eller kan vara dig själv blir du till slut ensam. Det kan vara en dålig miljö med utfrysning, skitsnack eller mobbning. Det kan också vara en, i grunden, god miljö men du blir ändå inte helt förstådd eller uppskattad. Klasskompisarna har andra intressen än du och förstår inte din humor. Jesus berättar vid ett tillfälle om en son som bad sin pappa om att få ut sitt arv. Han fick pengarna och reste ut i världen för att söka det han trodde var lycka och glädje, men det var ingen bra miljö han hamnade i. Drömmen höll inte. Mannen blev till slut en fattig grisskötare – alldeles ensam.

Din plats

Varje människa behöver hitta sin plats i omgivningen. Ibland innebär det att vi behöver flytta till en ny plats, ibland är vi redan på rätt plats utan att veta om det. Gud vet var du passar in. Låt därför honom visa vägen och lita på honom även då det ser mörkt ut. I berättelsen om den förlorade sonen, som är en bild av människan och Gud, bestämmer sig sonen till slut för att gå tillbaka till sin pappa. Pappan möter honom med en kram, ger honom nya kläder och bjuder in honom till en plats i sin gemenskap och glädje.

Den vackraste gemenskapen

Tyvärr blir vår omgivning aldrig helt perfekt. Vi lever i en skadad värld där ondska och utanförskap alltid kommer att vara en verklighet. Vi människor kommer aldrig klara av att älska alla omkring oss. Därför är det viktigt att veta att vår djupaste tillhörighet alltid måste vara hos Gud själv och att den vackraste gemenskapen fortfarande ligger framför oss, i himlen.

2. Vi är olika och har olika behov av gemenskap.

I vårt samhälle premieras egenskaper som charmig, utåtriktad och extrovert. Det anses som status att ha många vänner och många fritidsaktiviteter. Att bara vara ensam hemma en kväll kan vara skambelagt. Detta kan lämna en känsla av misslyckande och ensamhet hos dig som behöver vara ensam ibland eller saknar de egenskaper som anses häftiga. Till dig som känner så vill jag säga två saker.

Olika är viktigt

För det första: du är skapad och designad av Gud. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel (Sef 3:17). Vi är skapade olika därför att olika personligheter behövs. I en god gemenskap behövs det någon som är bra på att tala inför folk, någon som är bra på att spexa, någon som är bra på att lyssna och någon som är bra på att läsa av andra människor. Det finns garanterat människor som behöver en vän med dina egenskaper. På samma sätt som att alla kroppens delar behövs och tillför något är du viktig för din omgivning. Lyssna på Bibelns sanning i stället för sociala medier!

Skapad att ge

Å andra sidan vill jag varna dig från att gömma dig bakom dina svagheter – använd i stället  dina styrkor. Att inte känna sig charmig, utåtriktad eller humoristisk är ingen anledning att stanna hemma från till exempel ungdomsgruppen. Tvärtom har du andra styrkor som behövs lika mycket. Använd dem! Jesus berättar om en man som ska resa bort och delar ut sin förmögenhet till olika förvaltare. Två av förvaltarna använder de pengar de fått för att tjäna ännu mer pengar, men den tredje förvaltaren gräver ner det kapital han fått. Detta är fel sätt att förvalta de talanger och förmågor vi fått. Även om du tycker att du inte har så mycket att komma med så har du alltid något att ge, och det är du skapad att göra.

Kanske kommer du då också inse att det är större att ge än att få

3. Du är ensam för att du är blyg

Till att börja med vill jag hävda att blyghet inte är en egenskap. Tillbakadragen, tystlåten, försiktig är egenskaper. Blyghet är en slöja som gömmer undan våra egenskaper. Därför ska vi akta oss för att identifiera oss med vår blyghet eftersom att den då blir svårare att bryta. Du som kallar dig blyg ska veta att du bär på fantastiska egenskaper som världen behöver och skulle älska om de fick se dem. Bakgrunden till blyghet är rädsla. Vi undviker att visa fram vår personlighet därför att vi är rädda för att bli missförstådda, föraktade eller utskrattade. Vi är rädda för att ge av oss själva eftersom vi är osäkra på hur gåvan kommer att tas emot. Detta leder till ensamhet eftersom gemenskap, precis som ordet antyder, börjar med att ge. Vänskap är ett utbyte av givande och tagande. Den dagen du börjar ge kommer du också att börja få tillbaka. Kanske kommer du då också inse att det är större att ge än att få.

Steg ett

Hur blir man då av med rädslan? Ett bra sätt är att utsätta sig för den i små doser. Du behöver inte börja med att bjuda hem en klasskompis på sleepover. Steg ett kan vara så enkelt som att våga sätta sig bredvid någon annan i klassrummet, säga god morgon i korridoren, möta någons blick när du pratar med dem eller ta följe till skolan. Tillåt dig själv att misslyckas och låt stoltheten över att du vågade väga över.

Gud, bryr du dig om att jag är ensam?

Med handen i Guds hand

I kampen mot rädslan står du inte ensam. Börja dagen i Jesus kärlek. Evangelierna radar upp exempel på människor som befrias från skam och rädsla vid mötet med Jesus. På samma sätt vill Jesus ta dig i handen och leda dig i mötet med din rädsla. Det står i Bibeln att den fullkomliga kärleken driver ut rädslan (1 Joh 4:18). När du tar upp kampen mot rädslan och vilar i Jesus kärlek kan också du bli befriad till frimodighet. Blyghetens slöja lyfts av och du vågar ge av dig själv till andra. Jag är övertygad om att du då kommer att upptäcka vackra sidor av dig själv som du inte trodde att du hade.

Mitt i ensamheten

Gud, bryr du dig om att jag är ensam? I jämförelse med Bibelns stora berättelse bleknar den frågan. Där möter vi en Gud som offrar allt, till och med sin egen son, för att du ska få gemenskap med honom. I allra högsta grad bryr han sig om din ensamhet. Gud vill ta dig i handen och leda dig ut ur ensamheten, in i gemenskapen. Men också i den mörkaste natten när ensamheten känns som mest hopplös är han där. Innan Jesus skulle korsfästas sa han till sina lärjungar: Men det kommer en tid, och den är redan här, när ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, för Fadern är med mig (Joh 16:32). Låt detta bli också dina ord. Även i tider då människor lämnar dig är du inte ensam – Gud är med dig. Han längtar efter att få bli din närmsta vän.