Det kan verka svårt att veta varför man skulle välja kristen tro bland världens alla religioner. Men faktum är att den vilar på en god grund av erfarenheter och kunskap. Vi tittar närmare på argument för den kristna tron, undersöker personen Jesus och ser över vad vi egentligen vet om Bibelns trovärdighet. 

En karta över verkligheten

Alla människor har mer eller mindre medvetna tankar om vad som ger livet mening. I jakten på det som är sant, gott och vackert navigerar vi alla tillvarons vägval med hjälp av någon karta. Frågan blir därför: vilken karta stämmer bäst överens med den verklighet vi ska orientera oss i? Jag vill peka på tre erfarenheter som talar för den kristna tron.

Vetenskaplig erfarenhet – det hänger ihop!

Bibelns allra första påstående är att världen är skapad av Gud. Den moderna naturvetenskapen har med sina egna metoder kommit fram till att universum haft en början. Världen har inte alltid funnits, vid ett visst ögonblick blev både tid och rum till. Detta väcker frågan: om universum blev till ur ingenting vid en viss tid, vad orsakade detta? Vetenskapen har också hjälpt oss att se hur finjusterat universum är för att tillåta liv. De konstanter som från första ögonblicket styrde universums utformning hade med bara extremt små ändringar gjort liv omöjligt. Universum verkar vara designat för liv!

Vår ökade kunskap om universum har inte minskat utrymmet för Gud, tvärtom. Gud som själv är osynlig, kan uppfattas genom det synliga han har skapat (Rom 1:19-20).

Men på ett mer grundläggande sätt passar vetenskapen ihop med Gud. All vetenskap bygger på att verkligheten är ordnad och begriplig. Att försöka kartlägga en värld som är slumpartad vore meningslöst! Att världen har en ordning som kan fångas av vårt förstånd pekar på en skapare vars egen tanke vi kan ana när vi studerar hans hantverk.

Moralisk erfarenhet – det är inte okej!

Få saker kan engagera och uppröra så mycket som orättvisa. Skalan är stor: från livets små orättvisor (någon tränger sig i kön) via smärtsamma relationer (svikna löften eller orätta anklagelser) till frågor på liv och död. Att verkligheten är moralisk visar sig på alla nivåer och för alla människor, oavsett tro. När en konflikt uppstår har vi övertygelser och argument, men även om allt annat sviker kommer vi i slutändan säga: det är inte okej!

Men hur kan det vara så? Moralen kan inte bara vara min och din överenskommelse eller en konvention i FN. Dess värden och skyldigheter måste förankras i en verklighet som är större än oss människor, annars skulle majoriteten kunna ändra rätt och fel som den ville. Naturen, där den starke äter den svage, ger oss ingen hjälp. Vi måste gå bortom naturen. Vår moraliska erfarenhet pekar på en moralisk skapare, en person som själv är godheten vi strävar efter.

Andlig erfarenhet – det måste finnas något mer!

Om kartan till verkligheten ska ritas enbart med hjälp av naturvetenskapen, vad händer då med människan? Människan reduceras till biologi, kemi och fysik. Den verkliga personen – med fria viljan; sitt sökande efter mening, kärlek och skönhet; våra erfarenheter av en andlig verklighet är i så fall illusioner, som husfasader på en filminspelning som saknar djup och verklighet.

Å andra sidan: om verkligheten bärs upp av en personlig Gud som är kärleken själv, finns det grund för människan och hennes sökande efter mening. Då förstår vi varför varje mänsklig kultur haft andliga inslag – vi är skapade för kontakt!

Ett personligt möte med verkligheten

Den kristna tron är den bästa kartan över verkligheten eftersom tron på en personlig skapare och på oss själva som personer i Guds avbild gör bäst rättvisa åt våra erfarenheter av sanning, godhet och andlighet. Men om verklighetens grund är en person finns här mer än bara en karta, här finns chans till kontakt.

Kristen tro är mer än ett system av idéer om hur världen hänger ihop. I kärnan för kristen tro finns tron på att verkligheten med stort V har invaderat vår historia i egen hög person.

Jesus unika ord om sig själv

Historiens religiösa jättar har för det mesta en sak gemensamt. De ansåg sig alla ha gjort en viktig insikt om gud(arna) eller upptäckt en väg som de ville uppmana andra att följa. Med Jesus är det annorlunda: i stället för att peka på vägen till Gud, påstod han att han själv är vägen – ja, Gud själv!

Väldigt få människor har något emot Jesus. 2000 år senare tänker de flesta på honom som en förebild eller hjälte. Men kan någon som vågade kalla sig själv Gud verkligen vara en förebild om han hade fel? Jesus ger oss ingen chans att vara neutrala. Han måste antingen ha varit en lögnare eller en galning, om han inte var … Gud.

Jesus ger oss ingen chans att vara neutrala. Han måste antingen ha varit en lögnare eller en galning, om han inte var … Gud.

Jesus unika öde

Frågan om vem Jesus verkligen är eller var måste avgöras genom att titta på vad som hände i slutet av hans liv. Jesus dog på ett kors en fredagseftermiddag, avrättad efter en konspiration av judiska och romerska makthavare. Det borde ha varit slutet för Jesus och för rörelsen som följde honom. Men med start samma söndag spreds ryktet: Han lever! Han har visat sig! 

Graven var tom. Människor sa att de hade träffat honom. Hans närmaste vänner som flydde när han greps var plötsligt förvandlade till modiga talespersoner. Dessa tre fakta är allmänt erkända och ingen har lyckats ge en tillfredsställande bortförklaring. Tillsammans är dessa fakta starka argument för att Jesus verkligen uppstod från döden, och gjorde han det är kristendomens centrala påstående sant: Tillvarons personlige skapare har gjort sig känd i historien genom Jesus från Nasaret för att vi ska kunna ha en relation med Gud.

Men vänta … kan vi lita på Bibeln?

Det är en rimlig fråga. Jag tror att hela Bibeln är Guds ord, men oavsett tro kan alla ana att vi måste ta texterna om Jesus på allvar, av flera skäl:

För det första: Vi kan komma väldigt nära originalen. Av alla texter från antiken finns det ingen som vi har så många och bra kopior av som Nya testamentets texter om Jesus. Inte ens i närheten! Därför vet vi att Bibeln inte ändrats genom historien.

För det andra: Det vi läser om Jesus skrevs av ögonvittnen. Överallt i texten syns tecken på detta, i beskrivningar av geografi, natur och namn. Dessa ögonvittnen var ärliga även när de själva förlorade på det, och många av dem mötte motstånd och död på grund av sitt budskap. Därför vet vi att de inte hittade på.

Tack vare Bibelns tillförlitlighet kan vi komma väldigt nära den historiske personen Jesus. Tack vare Jesus ord, liv, död och uppståndelse kan vi komma nära Gud själv. Kristen tro ger oss inte bara kartan som bäst beskriver verkligheten utan en personlig Gud att ha en relation till.