Missionsbefallningen och Missio Dei kan vara begrepp vi har hört tidigare. De kan upplevas svåra att förstå och svåra att applicera i vårt liv här och nu. Men de är inte mindre viktiga för det. Mission är ett uppdrag för alla kristna.

Efter att Jesus uppstått samlade han lärjungarna och gav dem en sista instruktion före sin himmelsfärd. Det var en instruktion för deras uppdrag och den har blivit känd som missionsbefallningen: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut (Matt 28:18-20). Av missionsbefallningen lär vi oss både om vad mission är och vad det har med oss att göra.

Mission handlar om vem Jesus är och vad han har gjort

Mission betyder uppdrag och sändning. Det uppdrag som Jesus sänder ut lärjungarna på inleds med ett därför. ”Gå därför ut…” Anledningen till att han sänder lärjungarna står precis före, nämligen: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.” Det som Gud redan gjort och gör genom Jesus vill han ska fortsätta ske genom lärjungarna. Vad var det då som Gud gjorde genom Jesus? Jo, det handlar om Guds räddningsplan för människan.

Mission är alltså något som Gud gör, att han är verksam för att rädda förlorade människor till liv.

Mission är något Gud gör

Mission är alltså inte en mänsklig aktivitet. Detta måste vi börja med att titta på. Missionen är Guds eget projekt, som han har arbetat för genom hela frälsningshistorien. Gud är allsmäktig och skapare av allt liv. Människan är skaparens mästerverk. Vi är skapade för att älska Gud med hela vårt hjärta och att älska de människor vi träffar på lika mycket som oss själva. De första människorna missade målet med livet genom att vända sig bort från Gud och gå sin egen väg. De litade på djävulens frestande viskningar i stället för på Guds kärleksfulla röst. Varje människa har sedan dess en misstänksamhet och misstro mot Gud som visar sig i ett själviskt liv. Genom människans synd kom döden in i världen. Gud sände sin enfödde son på ett uppdrag för att rädda oss människor från allt det som förstör vår relation med Gud. När Jesus dog på korset tog han varje människas straff och betalade priset för människans synd. Genom förlåtelsen för synden har döden förlorat sin kraft vilket Jesus visar genom sin uppståndelse från de döda. Det finns möjlighet att få sina synder förlåtna och ta emot evigt liv genom tron på Jesus Kristus. Det är det glada budskapet, evangelium.

Mission är alltså något som Gud gör, att han är verksam för att rädda förlorade människor till liv. Det är Guds Mission, Missio Dei som det kallas på latin. Det var det uppdraget som Jesus sändes till jorden för att utföra. Efter att ha utfört det uppdraget konstaterar han: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.” Jesus har makt över synden – hans förlåtelse är större än alla synder. Jesus har makt över döden – hans liv är starkare. Han har makt över djävulen – djävulens anklagelser mot en människa saknar sanning eftersom Jesus har dragit ett streck över allt det som vi skäms över, Jesus står mellan anklagelsen och Fadern. 

Mission är något som gäller Jesus lärjungar – det gäller dig

Jesus bjuder in sina lärjungar till att vara med i att utföra det uppdrag som Gud verkar för – att människor ska bli räddade. Alla som följer Jesus får uppdraget att göra fler till efterföljare. Är du en lärjunge till Jesus? Har du fått upptäcka den räddning med förlåtelse och evigt liv som Gud ger genom Jesus? Har du vänt dig till honom och erkänt honom som din Herre och Frälsare? Om du svarar ja så har du fått allt du behöver i honom. Du har också fått del i det uppdrag som gäller hans lärjungar.

Hur går mission till?

Jesus säger inte bara att lärjungarna ska göra fler till lärjungar, han säger också något om hur de ska göra det. Uppmaningen är tydlig: ”Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er.” För det första är alltså dopet en portal in i Guds rike. Gud har valt att ge sin nåd till människor på det viset. Det andra som vi ska göra för att göra fler till lärjungar är att lära ut allt det som Jesus lärt ut. Det handlar alltså om att föra vidare det som man själv har tagit emot. För den som längtar efter att föra vidare evangeliet till andra finns alltid också en uppgift att själv ta emot. Gud vill ge dig en stadig tro, att du får kraftiga rötter och en bergfast förankring i Guds Ord.

Den kärlek och helighet som han undervisade med ord, förkroppsligade han också genom allt han gjorde.

Jesus gav lärjungarna undervisningen genom att dela livet med dem. För att formas som lärjunge och ta emot hans undervisning fick de vandra med honom, äta med honom, sitta och lyssna på undervisning både med många människor runt omkring och när de var enskilt med honom. De fick se att hans ord och liv hängde samman som en enhet. Den kärlek och helighet som han undervisade med ord, förkroppsligade han också genom allt han gjorde.

En uppgift för dig

Vår kallelse som lärjungar idag är att tillsammans få räcka hans undervisning vidare genom vad vi gör och vad vi säger. Alla behövs, det finns uppgifter i det stora uppdraget som räcker till alla lärjungar. Alla behövs men alla behöver inte göra samma uppgifter. Konkret kan det innebära ett uppdrag som ledare inom kyrkans verksamhet eller att delta i någon evangelisationssatsning. Några få har mission som sitt jobb. Några blir utsända som missionärer till andra länder. Vi som inte är utsända som missionärer har i uppgift att vara med i sändandet genom att be att Gud ska kalla missionärer så att fler får upptäcka sin uppgift med det. Vi får även be för dem som är utsända – att de får kraft och vägledning till sitt uppdrag. Vi får också vara med och ge av våra pengar till missionsorganisationer och på andra sätt ge förutsättningar för att nå vidare. Men oavsett dessa mer formella sätt så bär vi alltid på en kallelse att ge det vi har till dem vi möter. Du har en kallelse där du är, du är utsänd till de människor som du lever med och möter. Du får dela livet med dem och föra vidare Jesus undervisning och genom det du säger och gör får du vara ett ljus som pekar på det stora ljuset, världens ljus, Jesus. Det är han som skapar tron i en människa.

Missionens utrustning

Till det här stora uppdraget att göra alla folk till lärjungar behöver vi utrustning. Det finns hos missionens Herre = Jesus. Löftet som han ger är: ”Se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.” Kraften får vi genom att själva vara lärjungar – att vandra genom livet nära Jesus. Då kan den helige Ande ge oss kraft, frimodighet och utrustning för uppdraget. Vi gör det genom att gång på gång vända om till Jesus och be om förlåtelse när vi går fel. Vi gör det genom att hämta vår näring till tron i Guds ord. Och vi gör det genom att leva tillsammans med andra lärjungar och hjälpa varandra. Missionsuppdraget gäller oss var och en men det är inget ensamuppdrag. Vi gör det tillsammans med varandra – och tillsammans med missionens Herre, han som lovat att själv gå med oss.

Foto: Priscilla du Preez, Unsplash
Daniel Lyckander
Arbetar som bibelskolelärare på Strandhems Bibel- och Lärjungaskola i Örkelljunga.
DELA
Föregående artikelVad gjorde du i helgen?
Nästa artikelHan har koll