Det absolut bästa sättet att få se mer av vad Gud gör är att leva nära honom. Det gör vi när vi läser i Bibeln, går till gudstjänsten och nattvarden samt sjunger lovsånger och ber. I allt detta kan vi genom bönen kommunicera direkt med Gud. Det finns många bibelord som vittnar om hur dyrbara våra böner är i Guds ögon. Och röken från rökelsen steg från ängelns hand tillsammans med de heligas böner upp inför Gud (Uppenbarelseboken 8:4). Detta nummer av Insidan är fullproppat med vittnesbörd från människor i och utanför Sverige som har fått se vad Gud gör i dag därför att de har bett till honom. Här kommer tre punkter som jag tror kan vara anledningar till att vi tycker att vi inte får bönesvar och inte ser vad Gud gör:

  1. Vi glömmer bort vad vi bett för. Ibland tror jag att vi missar våra bönesvar därför att vi inte tittar efter dem. Skriv ner dina böner i en bok och vilket datum du bad för dem så kan du gå tillbaka efter en tid och se om du fått bönesvar.
  2. Vi glömmer bort att be. Ibland blir jag irriterad över att Gud inte svarar på mina böner, men så kommer jag på att det faktiskt är jag som glömt att be. I Bibeln uppmuntras vi att inte ge upp efter att ha bett en gång, utan fortsätta att be igen och igen (Luk 18:1-8). I dag finns det appar som kan hjälpa dig att komma ihåg att be. Ett exempel är Prayminder.
  3. Vi ber så ospecifika böner att det är svårt att veta om vi faktiskt fått svar av Gud eller inte. Det kan kännas lättare att be om ospecifika saker eftersom man slipper besvikelsen av att inte ha fått bönesvar. Samtidigt få man inte heller uppleva glädjen av att få det. När Jesus och hans lärjungar bad för folk de mötte var det alltid specifika böner de bad, inte bara allmänna böner om välsignelse eller beskydd.

Ett annat sätt att få se vad Gud gör i dag är att vara med och engagera sig i kristet arbete. I kyrkan finns det alltid behov av folk som hjälper till. Det kan vara att hålla i lekar på läger, fixa fikat i ungdomsgruppen, hålla en andakt, städa eller leda lovsången. Ta kontakt med ledaren i kyrkan eller ungdomsgruppen så kan han eller hon hjälpa dig att hitta ett sätt att tjäna Gud som passar dina gåvor. När du på ett konkret sätt ställer dig i Guds tjänst kommer du att upptäcka mer av allt det han gör, och se att han också kan använda dig.