Anders Ek skriver i sin artikel Allt tillhör oss! om hur mycket bra vi kan hämta från de gamla kyrkofäderna. I alla tider har människor grubblat över livsfrågor och hur den kristna tron svarar mot dem. Deras tankar kan vara till stor hjälp för oss som lever i dag, trots att samhället de levde i såg så annorlunda ut. I boken ”21 kyrkofäder: historien om hur kristendomen formades” berättar författaren Peter Halldorf om kyrkofäder som varit med och lett kyrkan och kristendomen till vad den är i dag. Varvat med kyrkofädernas tankar och teorier berättar han också om hur de levde och vad som hände i den kristna världen runtomkring. Boken ger en bra beskrivning av kristendomens utveckling efter Jesus död, men granskar samtidigt vår egen tid. Rekommenderas till dig som vill veta mer om kyrkofäderna.