Djävulen frestade Jesus i öknen genom att ljuga för honom. Men Jesus stod emot frestelserna, och hjälper oss i dag att se vad som är gott och sant.

Texten utgår från Matt 4:1-4 läs gärna texten i din egen bibel.

Jesus var hungrig i öknen, och han frestades av djävulen. Djävulen försökte lura Jesus att allt han behövde för att bli glad var bröd. Jesus behövde visserligen bröd, han var ju hungrig, men det var inte hela sanningen. Djävulen har en strategi när han frestar oss han frestar inte med direkta lögner, utan med halvsanningar. Men Jesus föll inte för frestelsen och hans motmedel mot djävulens halvsanningar var att han kände till hela sanningen. Jesus visste att han inte levde bara av bröd, utan framförallt av relationen till Gud.

Våra frestelser
I vår vardag frestas vi också. Vi tror att vi blir lyckliga om vi har allt materiellt vi kan önska oss. Brödet i bibeltexten blir ett exempel. Hur ofta tänker vi inte “om jag bara hade det där, så skulle jag bli lycklig”? Men att ett överflöd av materiella saker, såsom hus, pengar, kläder med mera, inte kan ge oss lycka finns det många exempel på. Kändisar, som man brukar tänka har allt, kämpar ofta med att hitta meningen med sina liv. Ett exempel på detta är Aviciis tragiska bortgång förra året.

Halva sanningar
Det bröd vi äter och allt materiellt vi äger är i grunden något gott. När Gud skapade världen och såg på all materia han gjort sa han: Det är gott!
Men när vi börjar dyrka det skapade, i stället för skaparen, alltså när det Gud gett oss blir viktigare än Gud själv, vänds detta goda till något negativt. Det var detta djävulen ville fresta Jesus med i öknen och som han frestar oss med i dag.

Nästa gång du frestas, tänk att Jesus också har gått igenom frestelsen och kan hjälpa dig att övervinna alla hinder i din väg.

Jesus ger sanningen
Jesus stod emot djävulens frestelser, och han kan hjälpa dig att klara dina frestelser i livet! Jesus vet sanningen om människan, att vi inte bara behöver bröd och materiella ting, utan är andliga varelser med andliga behov. Det var för att Jesus var i full kontakt med Gud som han kunde stå emot frestelserna. Människan lever inte bara av det som är materiellt, utan också av Anden. Detta innebär helt enkelt att människan är skapad för att vara med Gud och behöver det varje dag. Även om man vet detta kan det vara svårt att följa. Därför blev Gud människa i Jesus Kristus så att han kunde dela alla frestelser med oss och hjälpa oss leva det liv han vill att vi ska leva.

Jesus har varit där
Nästa gång du frestas, tänk att Jesus också har gått igenom frestelsen och kan hjälpa dig att övervinna alla hinder i din väg. Som det står i Hebreerbrevet 4:15: Vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi fast utan synd.