Jesus vill att vi ska vara som barn. I stället för att prestera och leverera rätt sorts kristendom, kan vi låta honom verka i oss.

Matt 19:13-15

Sedan bar man fram barn till Jesus för att han skulle lägga händerna på dem och be. Men lärjungarna visade bort dem. Då sade Jesus: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för himmelriket tillhör sådana som de.” Och han lade händerna på dem och gick sedan därifrån.

Varför ska Jesus ödsla tid på att lägga händerna på barn, kanske lärjungarna tänker. Han har väl viktigare saker för sig, som att undervisa folket eller samtala med de skriftlärda? Jesus, däremot, verkar inte alls tycka att det är slöseri med tid. I stället välsignar Jesus barnen, kanske sätter han någon av dem i sitt knä, och så säger han: Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för himmelriket tillhör sådana som de.

Barn gör också mycket som är fel

Man kan ju bara tänka sig hur pinsamt lärjungarna upplevde detta. Kanske de dessutom blev påminda om att han sagt något liknande vid ett annat tillfälle (Matt 18:1-5). Om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni inte in i himmelriket. Men vad menar Jesus med att himmelriket hör till de som liknar barn, och vad innebär det egentligen att bli som ett barn?

Barn, men inte barnslig

Jag tror inte Jesus vill att vi ska vara barnsliga, trotsa våra föräldrar och göra som vi själva vill. Det som ligger bakom orden “bli som ett barn” handlar om tillit. Att vara barnslig är att säga “kan själv” och tro att det ordnar sig. Att i stället vara som ett barn handlar om vara medveten om sina brister och säga “kan inte” och överlämna det till någon som kan.

Ingen show

Som kristen vill man gärna hålla sig till Guds bud och leva så gott det bara går. Problemet är bara att ingen håller måttet. Barn gör också mycket som är fel, men i ett barns hjärta finns något som ofta skiljer dem från oss äldre: tilliten till sina föräldrar. Detta är något vi ofta saknar gentemot Gud. Vår självupptagenhet gör att vi i stället för att vända oss till Gud när vi syndat, leker med i vuxen-leken och försöker show-offa hur bra vi är. Men Jesus vill att vi, med våra brister, vänder oss till Gud som är vår far.

I Guds händer

Jesus vill att vi ska överlämna görandet till någon som kan, för det finns faktiskt en som håller måttet – Jesus själv! När vi slutar sträva på egen hand och i stället bekänner våra synder och brister, lämnar vi saken i Guds händer. När vi gör detta vill inte Jesus visa bort oss, utan tvärt om. Jesus välkomnar, förlåter och välsignar dig och som ett barn i hans knä kan din tillit till honom växa.