Och han drog sig undan från dem, ungefär ett stenkast, och föll på knä och bad: ”Far! Om du vill, så ta den här bägaren ifrån mig! Men ske inte min vilja, utan din.” 

(Luk 22:41-42)

Ibland får vi uppfattningen att kristen tro handlar om att göra och säga rätt saker för att göra Gud nöjd. Då kan det bli svårt att be, i osäkerhet över vad som är ”rätt” bön. ”Är mina känslor och min vilja verkligen så viktiga för Gud?”

När Jesus ber visas ett annat sätt att förhålla sig till Gud Fadern. I Lukasevangeliet 22:41-42 är Jesus i Getsemane med sina lärjungar och ber till Gud precis innan han fängslas och sedan korsfästs:

Och han drog sig undan från dem, ungefär ett stenkast, och föll ner på knä och bad: ”Far! Om du vill, så ta den här bägaren ifrån mig! Men ske inte min vilja, utan din.”

Jesus uttrycker sin vilja

Jesus döljer inte vad han vill eller vad han känner. Han är brutalt ärlig: Ta den här bägaren från mig! Det kanske kan låta underligt formulerat, men vad han menar är att han vill slippa gå igenom det som ligger framför honom.

Ske inte min vilja, utan din.

Det är inte så konstigt. Vem vill hånas, bli övergiven av alla, piskas och slutligen dö på ett kors? Jesus visar att han är mänsklig i sina känslor och uttrycker dessa öppet inför sin Far.

Men ske inte min vilja, utan din

Jesus bön slutar dock inte där. Trots att hans känslor i stunden är tvärt emot Guds vilja väljer han att lita på Gud. Han lämnar över allt i Guds hand, men först efter att ha uttryckt sin egen vilja. Han vet att Faderns vilja är god, så han underkastar sig honom: Ske inte min vilja, utan din.

Gud vill att vi ska vara ärliga

Vi kan lära av Jesus och hans bön till Fadern. Gud vill på samma sätt höra vad vi känner och tänker. Vi behöver inte dölja något utan får fritt och ärligt berätta allt för Gud. Det spelar ingen roll om det vi tänker, känner eller vill är ”fel” – för vi ska inte säga vad vi tror att Gud vill höra. Vi ska vara ärliga och säga vad som finns på vårt hjärta, precis som Jesus gjorde.

Men ske inte vår vilja, utan din

Likt Jesus får vi också landa i att Guds vilja är godare än vår vilja. Efter att ha kastat allt på honom, får vi lita på att han är god och älskar oss. Vi får, tillsammans med Jesus, underkasta oss Faderns vilja och be: Ske inte vår vilja, utan din.