Jesus kallar dem som vill följa honom till att vara annorlunda, och ett område som vi kristna behöver bli bättre på är att bjuda in lika radikalt som Jesus. 

Än en gång gick Jesus längs sjön. Allt folket kom till honom, och han undervisade dem. När han gick vidare såg han Levi, Alfeus son, sitta vid tullhuset. Han sade till honom: ”Följ mig!” Då reste sig Levi och följde honom.
När Jesus sedan låg till bords i hans hus, var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Det var många som följde honom. De skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare, och de frågade hans lärjungar: ”Varför äter han med tullindrivare och syndare?” Jesus hörde det och sade till dem: ”Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.” (Mark 2:13-17)

Skulle någon bett mig rada upp de populäraste människorna från min gymnasieklass vore det en enkel uppgift. Vi människor är otroligt medvetna om rangordningar, social status och vem som är populär. Utifrån detta bjuder vi in och umgås med dem vi väljer att ha i vår närhet. Jesus gjorde inte så och om vi vill följa honom måste vi lära oss att inte göra det heller.

Levi the looser

Levi som sitter i tullhuset är långt ner i den sociala rangordningen. Tullindrivaren sågs av sina landsmän som en vedervärdig svikare som sålt sig till ockupationsmakten. Med andra ord ingen man skulle vilja bjuda in i gemenskapen.

Det märks när någon aktivt bjuder in dem som annars inte är önskade.

Fariséerna var å andra sidan en folkkär judisk grupp som var noga med att hålla moselagen. De populära fariséerna åt inte med vare sig tullindrivare eller syndare.

Jesus följer inte strömmen

Jesus ser Levi, den impopulära förrädaren, han söker honom och bjuder in honom. Följ mig. Jesus hade kunnat flyta med strömmen och bjuda in de populära fariséerna men väljer aktivt dem som andra inte vill hänga med.

Det märks

Folk reagerar och uppmärksammar den märkliga händelsen – varför äter Jesus med tullindrivare och syndare? För det märks när någon aktivt bjuder in dem som annars inte är önskade. Men kanske det ändå är mer värt än fariséernas bekräftelse? Jesus ser inte till sin egen status och sociala ställning. Hade han gjort det skulle han inte låtit sig förödmjukas och hängas upp naken på ett kors. Men tack vare att Jesus ständigt ödmjukar sig och bjuder in radikalt är också du och jag välkomna in i hans gemenskap.

Kallad till att bjuda som Jesus

Som Jesus lärjunge kallas du att bjuda in människor lika radikalt som Jesus. När du har filmkväll, skapar en snapgrupp, eller ska gå till Coop på lunchrasten, då har du en chans att inkludera och bjuda in människor som kanske andra inte hade valt. Du får bjuda in dem eftersom Gud har en stor kärlek och längtan efter de människor som andra ser ner på.

Foto: Unsplash.com
DELA
Föregående artikelAquae profundum
Nästa artikelAtt få komma inför Gud