I evangelierna visar Jesus oss tecken på sin underbara kärlek. Även när världen vill sätta dit oss för det vi gjort fel kommer Jesus med frihet.

Texten utgår från Joh 8:2-11  läs gärna texten i din egen bibel.

Scenen utspelar sig vid judarnas tempelplats. Ett gäng religiösa ledare kommer till Jesus med en kvinna som har begått äktenskapsbrott, gripen på bar gärning. De vill ställa Jesus inför ett omöjligt beslut: om kvinnan ska stenas, så som deras lag egentligen föreskriver, eller om kvinnan ska gå fri. Om Jesus säger att hon ska slippa stenas kan de anklaga honom för att inte följa buden. Men svarar han att hon ska stenas kan de anklaga honom för att vara kärlekslös och hård. Judarna själva brukade nämligen, trots lagens ord, inte döma sådana brott till stening. Klurigt, minst sagt.

Jesus dömer inte …

Men Jesus agerande får dem alla att häpna. Den som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Vilket geni! Jesus visar genom deras egna samveten som här blir överbevisade att det inte finns någon av dem som inte också förtjänar straff. Den ende som egentligen hade haft rätt att kasta borde vara han själv, men det gör han inte.
I stället säger han Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda nu inte mer.
Wow! Inte heller han, som aldrig gjort något fel, dömer henne. Han ger nåd. Han ser kvinnan, talar till henne och möter henne. På samma sätt tror jag han vill möta oss. I vår smuts. I våra felsteg. Han kommer inte för att döma. Istället kom han för att dömas för våra felsteg. Han kommer för att resa oss upp, ge oss en ny chans. Nåden kommer med en uppmaning: gå, och synda inte mer.

Han kommer för att resa oss upp, ge oss en ny chans. 

… men vill uppenbara vad som är fel …

I dag tror vi att det är fel att kalla synd för synd. Ofta säger vi “sluta döma mig”, när någon påpekar att något vi gjort är fel. Men det är kanske egentligen inte samma sak? Jesus själv dömer inte, men han tummar inte heller på vad som är rätt och vad som är fel. Han ser vad vi gör som är fel, och ibland kanske han till och med visar oss vad vi behöver vända om från, men han straffar oss inte. Istället tog han vårt straff och offrade sig själv för oss på korset. Kvar för oss finns nu hans kärleksfulla nåd.

… och är själv vägen ut ur synden

Anledningen till att Jesus kan säga detta häpnadsväckande till kvinnan är att han själv tog hennes synder på sig när han dog på korset. Det var därför att han blev dömd som hon kunde gå fri! På samma sätt är vi fria från fördömelse i dag.
Har du något du tror Jesus dömer dig för? Kom till honom, med uppriktig ånger, så ska du se att han svarar dig så som kvinnan. Han dömer dig inte, du blir förlåten, och ännu mer: du får ta emot det Jesus själv har förtjänat – evigt liv och frihet från din synd!