Olika saker kan leda oss bort från Jesus, men när människor hindras från att möta Jesus blir han arg. Vad som än står emellan oss och Jesus vill han driva bort det, för att möta oss.

Jesus kom in på tempelplatsen och drev ut alla som sålde och köpte där i templet. Han välte växlarnas bord och duvförsäljarnas stolar och sade till dem: ”Det står skrivet: Mitt hus ska kallas ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste!”. På tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom, och han botade dem. Matt 21:12-14

I denna text möter vi Jesus på ett sätt som vi inte brukar. Han är arg och han visar det. Bord välts omkull och försäljare drivs ut. Det är en stark reaktion som kan göra att vi höjer ögonbrynen. Varför blir Jesus så arg?

Affärer i templet

Platsen Jesus befinner sig på låg ytterst på tempelområdet och här sålde man offerdjur. De blinda och lama som befinner sig här var förmodligen avstängda från att gå längre in. Men varför reagerar Jesus så starkt? Är han motståndare till försäljning av offerdjur? Förmodligen inte. Troende kom för att vända sig till Gud med offer och böner – vilket var något gott. Vad kan det då vara? Man vet att folk kom långväga ifrån och därför behövde köpa dyra offerdjur på plats och växla pengar till en annan valuta. Detta kunde försäljare utnyttja och översteprästerna i templet kunde lätt använda försäljningen för egen vinning. Särskilt svårt blev det för de fattiga, blinda och lama som ville offra och be i templet.

Jesus tog bort hindren för att själv kunna möta människorna

God vrede

Detta kan alltså vara det som Jesus vänder sig så starkt emot. Människor som kom till templet kunde bli hindrade att tillbe Gud. Orättvisan gör att Jesus ser rött. Tänk om vi skulle ta betalt av folk som kommer på gudstjänst. Det hade varit helt bakvänt! Till Gud är alla välkomna, fattiga som rika, friska som sjuka. Pengar ska inte hindra någon från att be till honom som älskar oss. Efter utdrivningen börjar Jesus bota de lama och blinda i templet – Jesus tog bort hindren för att själv kunna möta människorna!

Jesus driver bort hinder

Vad kan hindra oss när vi kommer till Gud? Det kanske inte är pengar, men det kan till exempel vara skam: att vi känner oss dåliga. Det kan även vara någon särskild synd – att vi gjort något fel och tyngs av det. Precis som Jesus driver ut hinder ur templet för människor som uppriktigt vill komma inför Gud, så vill han driva ut hinder från våra hjärtan. Känner du skam? Jesus älskar dig! Inget du gjort kan stoppa hans kärlek för just dig. Bär du på någon särskild synd som tynger dig? Jesus förlåter dig! Han säger att ”den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort”. Oavsett hinder som står i vägen för oss, kan du vara säker på att Jesus alltid vill hjälpa oss igenom dem, fram till hans öppna famn.