Att försöka få en kamel genom ett synålsöga är lönlöst, det är helt omöjligt. Men det som är omöjligt för oss, är möjligt för Gud.

Matt 19:16-30

En man kom fram till Jesus och frågade: ”Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv?” Jesus sade till honom: ”Varför frågar du mig om det goda? Det finns bara en som är god. Och vill du gå in i livet, så håll buden.” Han frågade honom: ”Vilka?” Jesus svarade: ”Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Hedra din far och mor. Och du ska älska din nästa som dig själv.”
Då sade den unge mannen till Jesus: ”Allt det har jag hållit. Vad är det då jag saknar?” Jesus svarade: ”Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.” När den unge mannen hörde det svaret gick han bedrövad bort, för han ägde mycket.
Jesus sade till sina lärjungar: ”Jag säger er sanningen: det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” När lärjungarna hörde det, blev de djupt bestörta och sade: ”Vem kan då bli frälst?” Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt.”
Då tog Petrus till orda: ”Vi har lämnat allt och följt dig. Vad kommer vi att få?” Jesus sade till dem: ”Jag säger er sanningen: Vid pånyttfödelsen, när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron, då ska också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. Och var och en som har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar för mitt namns skull, han ska få hundrafalt igen och ärva evigt liv. Men många som är först ska bli sist, och många som är sist ska bli först.

En man frågar Jesus vad han ska göra för att komma in i himlen. Jesus svarar först som vilken rabbi som helst: Håll Guds bud. När mannen frågar igen ber Jesus honom att sälja allt han äger, ge pengarna till de fattiga och sedan följa Jesus. Mannen går bedrövad iväg, eftersom han äger så mycket. Sen säger Jesus till lärjungarna att det är lika svårt för en rik att komma in i himlen som för en kamel att komma igenom ett synålsöga – alltså omöjligt. “Vem kan då bli frälst?” undrar lärjungarna. Jesus svarar: ”För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.” 

Det handlar bara om vad Gud kan göra.

Jag tror Jesus ber mannen sälja sina saker för att få mannen att tänka över vad som verkligen är viktigt. Om han gör sig av med något som tar stor plats i livet finns det mer plats för Jesus. Den här delen av berättelsen kan förmedla att vi ibland anstränger oss mycket för saker som egentligen inte har så stor betydelse. Mannens och lärjungarnas frågor handlar om vad de själva kan göra för att komma in i himlen. Jesus förklarar att ingen människa på egen hand kan komma in i himlen – det handlar bara om vad Gud kan göra. 

Liknelsen är nästan komisk. För Jesus kanske det är lite komiskt att vi tror att vi kan rädda oss själva. Han vet ju att det kommer krävas en död på korset för att jämna ut skulden på kontot mellan människorna och Gud. Vi behöver Jesus. Gud tycker inte bättre om dig för att du är extra snäll och duktig. Han älskar dig oavsett vad du håller på med. Det enda Jesus vill ha av dig är din vilja att följa honom. Samtidigt vill han få oss att förstå att vi inte kan göra det av egen kraft. Vi behöver be honom om hjälp. 

När du inte vill vara sån som du tror att Jesus vill att du ska vara, kom ihåg att du är människa, präglad av synden. Då är det omöjligt att vara perfekt! Men döden på korset har redan skett och så länge du fortfarande vill vara med Jesus så väntar han på dig. Vi behöver inte klara oss själva – med Guds hjälp är allting möjligt.