”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Han svarade: ”Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.”

(Matt 22:36-40)

Jesus får frågan om vad som är det viktigaste budet i lagen, och han påminner oss om vad Gud har skapat oss till: att älska. 

Innan Jesus kom hade judarna fått en hel del bud och lagar från Gud som de skulle följa. Men vad var egentligen viktigast? Frågan ställdes faktiskt inte av någon som verkligen undrade, utan av en utbildad jude som hade full koll men som ville hitta fel hos Jesus.  

Lätt att fokusera på detaljerna

De utbildade judarna visste om att hela poängen med lagen var att älska Gud och människor, men det försvann lätt bort bland alla tekniska detaljer kring hur man skulle göra för att uppfylla alla olika lagar.

Kärleken till Gud hänger ihop med kärleken till människor.

Jesus hade inte gått någon fin utbildning utan var en enkel snickare. Men samtidigt är han ju så mycket mer: Gud själv som fötts som människa till den här världen, för att visa sin kärlek för oss. Därför tror jag att Jesus blev glad av att få den här frågan. Äntligen någon som vill prata om kärnan: Vi är skapade för att älska!  

De två buden hänger ihop  

Jesus passar på att göra en extra poäng: Kärleken till Gud hänger ihop med kärleken till människor. Gud har skapat alla människor till sin avbild. Hur skulle man då kunna älska Gud men samtidigt inte älska dem som liknar honom, som han skapat och älskar så högt? Om vi vill öka vår kärlek till Gud, så att vi älskar honom med både hjärta, själ och förstånd (alltså med hela vår person), så kommer kärleken till människorna på köpet. Varje människa du möter idag är oändligt älskad av Gud, och hans uppmaning till dig är att älska på samma sätt. Tänk bara hur världen skulle se ut om vi alla lyssnade på, och levde efter Jesus ord!