Vi tänker alla ibland: Hur kunde han/hon säga så?! Kanske är det en klasskamrat, politiker eller youtuber som väcker en reaktion hos oss – antingen positiv eller negativ. Jesus var (och är fortfarande) en man som väckte stor uppmärksamhet bland folk.

Mark 1:21-28

De kom till Kapernaum, och på sabbaten gick han genast till synagogan och undervisade. Folk blev överväldigade av hans lära, för han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärdaNu fanns i deras synagoga en man med en oren ande, och han skrek: ”Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är: Guds Helige!” Men Jesus talade strängt till anden: ”Tig och far ut ur honom!” Den orena anden ryckte i mannen och skrek högt och for ut ur honom. Alla blev förskräckta och frågade varandra: ”Vad är detta? En ny lära, med sådan makt! Till och med de orena andarna befaller han, och de lyder honom.” Och ryktet om honom spred sig genast överallt i hela Galileen.

Jesus väcker minst sagt uppmärksamhet i Markusevangeliet 1:21-28. Jesus gick till byn Kapernaum med sina lärjungar, som nyss börjat följa honom. Där predikade han i synagogan på sabbaten. Det var inte konstigt i sig, men människorna reagerade på hans undervisning. I texten står det att folk blev överväldigade av hans lära, för han undervisade dem med auktoritet (v. 22). Vad betyder det egentligen att Jesus undervisade med auktoritet? Och varför reagerade människorna på detta?

Jag tror det betyder två saker: För det första talade Jesus inte tomma ord. Allt han sade efterföljdes av tecken och under. Läser vi vidare står det att Jesus befriade en man från en ond ande och folket reagerade igen: Vad är detta? En ny lära, med sådan makt! (v. 27) Jesus sa att Himmelriket är nära (Matt 4:17) och vart han än gick följde synliga tecken på Guds rike. Människor helades från sjukdomar, befriades av onda andar och fick syndernas förlåtelse. Jesus talade inte tomma ord.

Inte konstigt att människorna reagerade så starkt.

För det andra undervisade Jesus med auktoritet genom att han talade som om han var Guds Son. Alla profeter i Gamla Testamentet talade om vad Herren säger (Ex. 2 Mos 19:7-8, Jer 42:19). När Jesus talade, sa han Jag säger er… (Ex. Mark 3:28, 10:15). Jesus talade som om han själv hade samma auktoritet som Gud. Detta var otänkbart. Folket som lyssnade visste att det bara fanns en Gud, han som skapat himmel och jord, och befriat Israels folk från Egypten. Men här kom en man – till det yttre lik dem – men som antydde på att han var Guds Son. Det var inte konstigt att människorna reagerade så starkt.

Jesus undervisar fortfarande med auktoritet. Jesus fortsätter att väcka reaktioner idag! Jesus är verkligen Guds son. Gud blev människa, dog på korset och uppstod igen för vår skull. Undervisningen om Guds rike är inte tomma ord, den betyder någonting för oss. Vi blir förlåtna vår synd, befriade från det som håller oss bundna och helade från våra sår. Det sker inte alltid på ett ögonblick, men Jesus förvandlar oss. Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet (Heb 13:8)! Det är ord att tro och lita på.

Foto: Robinson Recalde, Unsplash
DELA
Föregående artikelLovsång: Lamb of God
Nästa artikelSåga inte av grenen du sitter på