[Luk 8:40-56] Läs texten först i din egen bibel!

Kvinnan gör något absolut förbjudet.

I hennes kultur anses man vara rituellt oren om man blöder, vilket bland annat innebär att man inte får delta vid gudstjänsten och absolut inte röra vid en högt uppskattad lärare som Jesus. Trots detta rör hon vid Jesus. När hon inser att hon blivit påkommen förväntar hon sig helt säkert en ordentlig utskällning.

Men Jesus reagerar helt oväntat. Istället för ilska talar Jesus till henne med stor kärlek. Han berömmer henne, och inte bara det, han kallar henne för sin dotter! För dem runt omkring måste detta ha varit mycket underligt. Ännu konstigare är det att han gör detta nu, när han är på väg för att hjälpa någon som kommer att dö när som helst. Varför stannar han då för att tala med en kvinna som redan blivit helad? Varför prioriterar Jesus henne?

Han vill framför allt att hon ska få möta honom, personen bakom undret.

Mer än helande
Troligtvis har kvinnan hört talas om Jesus. Därför hoppas hon på att bli frisk bara 
genom att röra vid hans kläder – och det lyckas. Wow! Men Jesus nöjer sig inte med det. Han vill inte bara att kvinnan ska bli helad. Då hade han bara blivit något slags vidskepligt föremål för henne. Ett medel för att bli frisk. Jesus avsikter går mycket djupare än så. Han vill framför allt att hon ska få möta honom, personen bakom undret.
Det är först när vi lär känna honom som våra liv kan förändras på riktigt och för Jesus är det alltid viktigare än ett fysiskt helande. Att du vet att han älskar DIG. Att han vill ha en relation med DIG.

Jesus egna vägar
Men faktum kvarstår. Jesus väljer att prioritera något som inte alls är akut, han stannar upp istället för att rädda livet på en liten flicka. Hur tänker han egentligen? Hade Jesus jobbat som läkare hade han nog fått sparken för att han gör som han gör, men Jesus är inte läkare. Jesus är Gud. Han har ett helt annat perspektiv. På grund av att han tar sig tid för kvinnan så får alla runt omkring förstå mer av vem han egentligen är. Istället för att göra en flicka frisk uppväcker han henne från de döda. Han är alltså inte bara någon mirakeldoktor som kan hjälpa folk att bli friska, han har makt över liv och död! Han är så mycket större än vad de runt omkring hade kunnat föreställa sig. Vi förstår inte alltid varför Jesus gör som han gör.
Vi kanske kan tycka att det är självklart hur han borde agera i olika situationer, men vi har inte hela bilden. Det enda vi kan veta är att det viktigaste för Jesus alltid kommer att vara att vi får lära känna honom, att vi får veta att vi är älskade av honom och att vi får ha en relation med honom. Allt annat kommer i andra hand.