Hur blir man fylld av den helige ande? Hur talar den helige ande? Vi är nu inne på andra delen i serien om andens gåvor. Denna gång ska vi ta upp några gåvor som kan hjälpa oss att bli mer uppfyllda av anden så att vi också kan hjälpa andra att växa i honom.

Hur kommunicerar Gud?

Gud är ande. Om man ser sig omkring efter Gud så kan man inte annat än imponeras av hans förmåga att nå fram till människor. Gud kommunicerar med oändligt många människor just i detta nu. Jesus visar sig för människor. Han talar genom bilder och drömmar, han talar i sin skapelse, använder sig av musik, sänder änglar och ord av tröst. Ändå är det så att han talar tydligast i bibeln och det vanligaste sättet han kommunicerar på är att sända andra människor i din väg.

Hur blir jag fylld av den Helige Ande?

För att kunna kommunicera det som är från Gud till andra människor behöver man veta något om hur den helige ande kommunicerar med oss. Om vi tittar i Apostlagärningarna så kan vi där finna tre olika sätt som den helige ande möter människor på.

1. Att mogna som kristen!

I Apg 6:5 möter vi Stefanos. Det står att han var en man fylld av tro och helig ande. Uppfyllelsen av den helige ande handlar alltså om att få en mogen karaktär. Vi behöver låta anden påverka oss. Det gör vi till exempel genom att be, sjunga lovsång och låta bibelordet drabba våra tankar och hjärtan så att hela vår tillvaro får formas av Guds närvaro.

2. Att bli en överlåten kristen!

I Apg 2:4 möter vi den första kyrkan. Den helige ande fyller plötsligt atmosfären som en vind som för med sig renande eld som landar över församlingen. Han frigör varje enskild människa att tala ut det som anden vill säga. Här är det plötsligt och dramatiskt. Det finns inget mönster, inget program för hur det ska ske.

3. Att drabbas av Guds ord!

I Apg 13:52 möter vi ett gäng som är samlade för att fira gudstjänst och dela Guds ord. En nöd kommer över dem och de upplever hur den helige ande fyller dem. Man anar i gruppen att Gud kommunicerar något till dem. Här är det också fråga om en plötslig och oväntad uppfyllelse. Den helige ande talar till församlingen och man får se vad som ligger på Guds hjärta för de som är samlade.

Profetiska Gåvor

Tre exempel på profetiska gåvor som anden verkar genom.

FÖRNIMMA & TRÖSTA

Brukar kallas ”den profetiska gåvan”. Det handlar om att förnimma vad som ligger på Guds hjärta och föra det vidare. Att  på så vis bygga upp församlingen. Ordet förmaning har i bibeln två sidor: dels att korrigera, dels att ge tröst. Detta genom att ta tid med Gud och se vad han gör och längtar efter att göra och sedan ha modet att tala ut det.

SKILJA & BEDÖMA

Denna gåva har två djup. På ett enkelt plan kan det vara en större känslighet för sann och falsk lära. På ett djupare plan kan det innebära att ”se” vilka demoniska krafter som är i rörelse i en person eller i en samhällsstruktur. Det kan handla om att man under bön inser att man bara vet vad det handlar om eller att man ser krafterna som är i rörelse.

KUNSKAP & INSIKT

Brukar kallas kunskapens ord. Dels förmågan till intellektuell insikt.: att känna sanningen, ofta förknippad med lärarens nådegåva. Man har stor vishet och insikt i Gud. Dels andlig insikt, att ”se” vad Fadern gör. Gud använder oss när vi står till förfogande i bön och då kan man ibland få be ut sådant som man inte visste i sig själv utan som Gud fick uppenbara under bönen. Den helige ande fyller den som ber med insikt och kunskap.

Avslutning

Drömmar, låtar, bilder, musik, konstverk, naturen, dans, teater, poesi och alla är de uttryck för det skapade men kan också vara bärare av budskap från skaparen som inte missar tillfällen att få kommunicera sig själv till den mänsklighet han älskat till döds.