Vad hindrar oss från att bli fyllda av den Helige Ande? Kan jag leva ledd av Anden? Det här är en serie i tre delar om Andens gåvor. Nu har vi kommit till sista delen och vi avslutar med några tjänstegåvor.

Gud är vår tjänare. Om man ser sig omkring så kan man inte annat än förundras över hur Gud betjänar mänskligheten. Han använder sig av människor som kommer i din och min väg. Han talar till oss i våra hjärtan och sänder oss i andra människors väg.  Han leder oss på olika sätt varje dag.  Var du än befinner dig på jorden finns vägledning aldrig långt borta.

Vi har fått en karta i Bibeln.  Vi har fått en kompass i den helige Ande. När du planerar och funderar över ditt liv får du veckla ut bibeln som en karta. Du får be om Guds ledning genom den Helige Ande och så få en kompass som sätter ut riktningen för ditt liv.

Tjänande Gåvor

Vad är det att vara i tjänst i Guds rike egentligen? Ja på ett sätt är alla som vill vara använda av den Helige Ande och lägga sitt liv i hans hand i tjänst i Guds rike. Nu ska vi ta upp fem exempel på tjänstegåvor som Anden verkar genom men det finns oändligt många fler.

Diakoni & Tjänande

Oftast söker sig den som har denna gåva, till församlingstjänster, stadsmissionen, utlandsmission eller hjälporganisationer. Sådana tjänare ställer ofta upp med att koka kaffe, städa, reparera eller bygga. De har omsorg om utslagna, invandrare, fattiga och missbrukare. Sällan tolkar de själva detta som en andlig nådegåva.

Missionär & Vittne

Guds Ande är missionens Ande. De flesta människor är monokulturella men Guds Ande hjälper oss att bli mer gränsöverskridande.  Missionärens gåva är en förmåga att överskrida sociala, språkliga, kulturella och geografiska barriärer och gränser för Guds rikes skull. Missionärens gåva fungerar aldrig ensam. Ofta fungerar den tillsammans med andra nådegåvor som lärarens och pastorns eller med naturliga gåvor som läkarens och byggarens.

Evangelist & Förkunnare

En evangelist har en sällsynt förmåga att presentera evangeliet enkelt och förståeligt för icke troende så att de kommer till tro på Jesus Kristus. Alla kristna är kallade att vara vittnen, men en evangelist gör det med bättre resultat. En evangelist har svårt att hålla tyst om det viktigaste ärendet på jorden. En utpräglad evangelist bör kompletteras med en herde eller lärare. När alla har omvänt sig fjorton gånger i församlingen behövs undervisning för att gå vidare.

Pastor & Herde

En pastor eller herde är en person med gåvan och utrustningen att leda en grupp kristna under en längre tid. Att ta ett personligt ansvar för deras andliga undervisning, växt, vård, skydd och mognad. Deras uppgift är att uppmuntra och utrusta andra till tjänst i Guds rike. Pastorn, herden är ofta en nyckelfigur när det gäller förnyelse och församlingstillväxt. Precis som en fåraherde går herden omkring och plockar skräp ur ullen, ser till att alla har mat och skyddar flocken från vargar.

Apologet & Försvarare 

En apologet är en medlem av Kristi kropp som med stor intellektuell och andlig skärpa försvarar evangeliet när det är under attack från olika ideologier. Det handlar om kunskap och logik i diskussioner, men också av Andens kraft och ledning. Detta är en gåva som behövs i vår tid särskilt för att möta teologiska villoläror och massmediala angrepp på den kristna tron.

Avslutning

Kommunikation, praktiskt arbete, diskussion, samtal, vård, stöd, reparation, kreativitet, vägledning, ledarskap, administration, allt detta är sätt som om de får bli använda av den helige Ande får betjäna oss. Läkare, byggare, husmödrar, förkunnare, herdar, evangelister, lärare, ekonomer, är alla kallade av Gud som om han tillåts vill forma och använda sig av dem för att betjäna vår mänsklighet.