Vad är Andens gåvor? Behöver jag Anden? Det här är en serie i tre delar om Andens gåvor. Först ut – några kreativa gåvor. Gud är skaparen. Om man ser sig omkring så kan man inte annat än imponeras av Guds kreativitet. Men innan vi kan komma in på det behöver vi ta upp något om den Helige Ande.

Vem är den Helige Ande?

Den Helige Ande är Gud. Gud är Fadern som skapade allt, Sonen som räddat oss. och så är han den Helige Ande. Jesus säger i Johannesevangeliet 4:24 att ”Gud är Ande”. Därför är det inte så konstigt att ingen har sett Gud. För Jesus är det självklart att man inte kan se Gud. Jesus säger i Johannesevangeliet 6:46 att ”ingen har sett Fadern”. Man ser inte Gud så som man ser skapelsen. Gud är inte materia i den bemärkelsen.

Vad gör den Helige Ande?

Även om vi inte kan se Gud i sig så kan vi märka att Gud är i arbete. Jesus säger två verser tidigare i Johannesevangeliet 6: 44 ”ingen kan komma till mig utan att Fadern som har sänt mig drar honom”. Gud drar oss till Jesus. Du skulle inte vara kristen om inte Anden dragit i dig. Anden hjälper oss att se Jesus och leva beroende av honom. Han visar hur mycket vi behöver Jesus genom att peka på vem han är och vad han gjort för oss.

Gåvor av Nåd

Den Helige Ande kommer alltså in med nåd i våra liv. Nu är det ändå inte så att vi bara kan sitta och vänta på att Anden ska komma och forma oss. Det är precis tvärt om!

”Nej säger jag, låt Anden leda er”
Galaterbrevet 5:16

”Klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod”
Kolosserbrevet 3:12

Det kräver att vi är aktiva i den bemärkelsen att vi samverkar med Gud och inte motverkar Guds vilja i våra liv. Den Helige Ande vill ge liv åt det vi gör och ge en himmelsk dimension åt vår kreativitet.

Kreativa Gåvor

Hur många gåvor finns det egentligen? Ja på ett sätt kan man säga att det finns lika många gåvor som det finns människor. Alla som vill vara använda av den Helige Ande och lägga sitt liv i hans hand är en Andens gåva. Nu ska vi ta upp tre exempel på kreativa gåvor som Anden verkar genom men det finns oändligt många fler.

Hantverk & Konstnärsskap

Bibeln är full av kreativitet och skaparglädje. Gud är kreativitet och vi är skapade med kreativa gåvor.

I Gamlatestamentet möter vi Besale som utvaldes att smycka tabernaklet. Bibeln säger att ”han var uppfylld med Guds Ande…och all slags slöjdskicklighet…att tänka ut konstarbeten, arbeta i guld och koppar, snida stenar för infattning, snida i trä, kort sagt till att utföra all slags konstarbeten.” Gud utvalde den konstnär som i den Helige Ande skulle få vara med och utforma helgedomen för att det var viktigt för Gud hur tabernaklet såg ut. Det kan vara skönhetens Ande som styr konstnärens hand.

Musiker & Lovsång

Tonkonsten är en speciell gåva som får förmedla Gudsnärvaro och hjälpa andra in i tillbedjan. Många har denna gåva naturligt men den helgas när den kommer i Guds tjänst. När människor med denna gåva leder församlingen i lovsång försvinner de på ett märkligt sätt. De försvinner från scenen och Gud tar över. De får på så sätt förmedla Gudsnärvaro.

Johan Sebastian Bach skrev alltid SDG – Solo Deo Gloria ”Endast Gud skall ha äran” på sina partitur. Han önskade att få ära Gud med sin musik.

Skriva & Författa

Författarskapet kan vara en naturlig utrustning som genom tron och den Helige Andes inspiration kan ge välsignelse till många. Det sista Paulus skrev innan han avrättades i fängelset var: ”När du kommer… glöm inte böckerna.”

Ordet är svärdet som står emot mörkrets furste. Väckelsens pionjärer fick hederstiteln ”läsare”. De läste först och främst Bibeln och kristen litteratur, men också skönlitteratur.

Avslutning

Arkitektur, poesi, bilder, film, dans, teater och musik är alla uttryck som om de får bli använda av den helige Ande får uttrycka Guds skönhet hylla honom. Författare, poeter, filmskapare, predikanter och konstnärer påverkar på många sätt samhället i större utsträckning än vad politiker gör idag.