När Jesus offrar sig själv och dör på korset vinner han seger så att vi kan få vinsten. Men den som är kristen kallas att följa efter i hans fotspår och gå samma väg – korsets väg. 

Idag talar man inte i vardagligt tal om att ”ta sitt kors”, däremot talar man ibland om att ”krypa till korset”. Man menar då att tvingas ödmjuka sig och be om förlåtelse, att erkänna att man gjort fel. Det används ofta som ett förödmjukande uttryck. Ingen vill behöva krypa till korset. Att ”ta sitt kors” är mer än att ”krypa till korset”, det handlar om att välja korsets väg som livsväg.  Jesus gick korsvägen fullt ut när han dog på korset för dig och mig. Det är grunden för att vi får kalla oss kristna, oavsett hur långt vi hinner på den väg han kallar oss att gå. Han har gått före och vi följer efter.

Slutpunkten som är början

Jesus talar om att ta sitt kors och följa honom som en nödvändig del av en äkta efterföljelse. Man kan inte vara en lärjunge till Jesus, en kristen, utan denna livsinriktning. Vad menar Jesus? Den som bar ett kors på Jesu tid var på väg till avrättningsplatsen. Man hade de sista timmarna i livet framför sig och det fanns ingen återvändo tillbaka till det gamla vanliga livet. Lidande och död låg framför den som bar sitt kors. Korsvägen är på det sättet slutpunkten för alla egna ambitioner, för den egna strävan; i praktiken är korsvägen den helhjärtade överlåtelsen till honom som ger nytt liv. Paulus skriver, ”för mig är livet Kristus”. Paulus gick på korsvägen (läs Rom 6). Det betyder inte att vi släpper egen ambition eller strävan, ibland kan den vara god; men det betyder att den hela tiden får vara underordnad Jesus.

Att ta sitt kors handlar om att låta de utmaningar som finns i Guds Ord påverka min vardag

Ett kors i vardagen

Att vara kristen innebär att vi behöver välja bort (”dö bort från”) sådant som inte ligger i linje med kärleksbudet. Vi behöver utmanas av Guds ord att lämna allt som binder, förslavar och hindrar oss att göra Jesu vilja. Denna utmaning kan lätt förstoras och tas upp till en nivå som ligger långt från vår vardag. Vi tänker att vi ska ”bli missionärer”, ”vinna världen för Kristus” eller göra något annat som ligger mer i framtiden, men inte påverkar så mycket idag. Men efterföljelse handlar om vad vi gör för val varje dag. Den går inte att skjuta upp till ett senare tillfälle. Varje form av uppskjutande är bristande efterföljelse. Att ta sitt kors handlar om att låta de utmaningar som finns i Guds Ord påverka min vardag. Att försöka försöka förstå vad som är Guds vilja och tillämpa det. Luis Paulu har sagt: ”bra karaktär är summan av små uppoffringar”. Att sätta tjänandet före egen bekvämlighet. Att visa kärlek även när känslan kanske leder någon annanstans. Att välja tålamod när irritation eller ilska håller på att få överhanden. Det hindrar förstås inte att några av oss ska bli missionärer eller dylikt. Men det får aldrig bli en ursäkt att inte följa Jesus just nu.

Frid på korsvägen

Det är lätt för oss att förknippa korsvägen med någonting tungt och svårt. Men Jesus säger att korsvägen är lätt (”min börda är lätt”) och skonsam (”mitt ok är skonsamt”). Råden på den vägen är enkla och milda (”lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta”). Korsvägen leder alltid till större frid (”min frid ger jag er”) och vila (”jag skall skänka er vila”). Korsvägen präglas av nåd och barmhärtighet, och framförallt av en tilltagande kärlek. Präglas vår korsväg inte av dessa tecken, bör vi ifrågasätta vilken väg vi går. Jesus har lovat alla efterföljare lidande för hans namn, men han har också lovat frid och glädje.

Seger på korsvägen

Jesus undervisning slutar inte vid död, lidande och försakelse – utan vid uppståndelse, seger och glädje. När denna Jesu Kristi uppståndelsekraft är verksam i kyrkans delar blir kyrkan mer triumferande, mer segrande. Efter lidande följer seger, och på död följer uppståndelse. Att ta sitt kors är vägen till självförsakelse, underordning och ödmjukhet; men för varje steg på korsvägen får vi nytt liv, med helande, kraft och seger. Kyrkan och varje kristen behöver leva i spänningsfältet mellan dessa båda.