Att ha det som behövs för att leva

Många människor idag lever i ett ständigt jagande och strävande efter något mer. När blir vi nöjda, och vad är det som avgör om vi känner förnöjsamhet? Att vara nöjd med livet innebär inte att vi har allt, men det innebär att vi har det viktigaste.

Ibland frågar någon mig vad j:et i Erik J Andersson (mitt namn) står för. Och jag vill så gärna svara ”Jesus”. Men det står faktiskt för Johan. J:et blev det som skilde mig från de andra med samma namn. Också i den betydelsen önskar jag att det stod för Jesus. Att det var Jesus som var den där ”detaljen” i mitt liv som gjorde skillnaden.

Det finns två ord där ett j också kan göra en väldig skillnad. Jag tänker på orden nöd och nöjd. En nöd-situation domineras av att någonting är fel. En person som befinner sig i nöd är i fara och har ett behov som måste fyllas. Med en person som är nöjd är läget fullkomlig annorlunda. Det är inte bristen som dominerar, utan att han eller hon har det som behövs för att leva och finnas till.

Förnöjsamhet – en befrielse

Det lite gammaldags ordet förnöjsam beskriver en attityd som inte hela tiden vill ha mer, vill ha bättre, VILL HA. När jag bodde i Peru såg jag skillnader mellan fattiga och rika som var enorma. Det skapade mycket frustration, och många fattiga levde med ständiga drömmar om att bli rika. Någon sa till mig att det inte bara är pengar man har som kan förslava, det kan lika gärna vara pengar man inte har. Det är sant. Och den som kan börja se, i tacksamhet, vad man faktiskt har kan få uppleva den befriande förnöjsamheten.

Den som gått från nöd till nöjd genom att låta Jesus förändra allt kan i tacksamhet leva och vara glad också när det finns bitar i livet som fortfarande ”fattas”.

Förnöjsamhet – en vinst

I Bibeln finns det några rader i Paulus första brev till sin medarbetare Timoteus, som handlar om förnöjsamhet. Gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning.  Vi har ju inte fört något med oss in i världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser… (1 Tim 6:6-9) Paulus vill uppmuntra Timoteus att ha rätt fokus i livet. Gudsfruktan – det handlar den kristna tron om, att leva med Gud och inför Gud. Där får Timoteus ha sitt fokus, istället för på allt materiellt och på pengar. Paulus kände Timoteus, och kanske visste han att Timoteus behövde denna påminnelse?

Från nöd till nöjd

Att ord som nöjd och förnöjsam fått lite dåligt rykte tror jag handlar om att man använt dem fel, eller till och med förtryckande. Uppmaningen – Nöj dig med vad du har! klingar väldigt olika, och får helt olika betydelser, om det är en kompis som vill hjälpa oss att leva i tacksamhet och vara glada över det vi har, eller om det är en grym chef som nekar sina anställda mer än tjugotvå kronor i timlön. Om vi uppmanar någon annan att vara nöjd för att vi inte vill dela med oss av vad vi har är det inte uppmuntrande. Det är egoism och förtryck!

Men den som gått från nöd till nöjd genom att ett j, som i Jesus, fått förändra allt kan i tacksamhet leva och vara glad också när det finns bitar i livet där det fortfarande ”fattas” saker.