Deklarationen om mänskliga skyldigheter

Som människa har vi skriftligen utformade rättigheter, men vi har även skyldigheter – plikter. Vår utmaning ligger i att se vår plikt som en möjlighet att göra det goda och inte enbart som en skyldighet.

Vad är egentligen en plikt? Ordet framkallar nog hos många en känsloblandning av ”måsten, borden och tråkigheter”. – Man har ju plikterna att tänka på, säger läraren när han ställer ifrån sig kaffekoppen bland alla de andra odiskade muggarna på diskbänken i lärarrummet och släpar sig iväg till de väntande eleverna och ännu en fysiklektion. Plikterna…

Ordet plikt behöver återupptäckas. Visst handlar plikt om något man är skyldig att göra. Men inte skyldig som i skuld, eller något som ska göras som betalning eller för att rätta till ett fel. Det handlar mer om att man i en viss situation, som man kan ha valt eller hamnat i, inte kan göra vad som helst. Det finns något man bör göra.

Plikt handlar inte om att tynga ner dig och ställa massa krav. Det handlar om att situationer erbjuder en möjlighet att göra det goda.

Vårt ansvar

I Bibelns står det till exempel: Vi som är starka är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva (Rom 15:1). Det handlar om grupper i en församling. Några är starka, det vill säga har bättre förutsättningar. Det ska de förstås vara glada över, men med det följer också en plikt att inte utnyttja situationen. Eller när Jesus en gång tvättat sina lärjungars fötter och säger: Om nu jag, er Herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel, för att ni ska göra som jag har gjort mot er ( Joh 13:14-15). Jesus ställde inte några krav till sina lärjungar för att han skulle göra gott mot dem. Han ställer inte det kravet idag heller för att någon ska få komma till honom. Men när lärjungarna lärt känna Jesus och fått ta emot hans kärlek och förlåtelse (det var det som låg i tvättningen den gången), då har de plötsligt en erfarenhet och kunskap om hur de ska göra mot andra. Deras plikt är att följa hans exempel!

En god möjlighet

Plikt handlar inte om att tynga ner dig och ställa massa krav. Det handlar om att situationer erbjuder en möjlighet att göra det goda. Om en gråtande unge kommer fram till dig när du handlar på ICA Maxi, och säger: – Mamma! Borta! Då får du inte vända bort blicken och springa vidare mot banan- eller mjölkdisken, utan det är din plikt att se dig om – någon mammaliknande varelse i sikte? – om inte får du ta barnet med dig till informationen så får de ropa ut ett meddelande på högtalarna.

Eller om du har blivit vald till kassör i elevrådet. Då är det din plikt att ta uppgiften på allvar och att sköta pengarna efter angivna regler. Det spelar ingen roll hur du brukar ta hand om dina privata pengar. Uppgiften som kassör medför plikter.

Mänskliga skyldigheter

Men med plikterna innebär också att någon räknar med dig. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter är ett försök att lyfta fram att varje människa är värdefull och inte får behandlas orättvist. Men kanske skulle människans värde, människans värdighet, lyftas fram ännu mer om man skrev en deklaration om mänskliga skyldigheter eller plikter. En deklaration som talade om att det är så stort att vara människa att det kräver av oss att göra gott och bejaka andra människors värde och värdighet.