Frihet under lydnad

Att lyda någon ger oftast ingen positiv känsla. Varför ska vi då lyda? Vem ska vi lyda?

Det finns ord och begrepp som byter betydelse med tiden, men ordet lyda är inte ett sådant. Det betyder samma sak i dag som för två hundra eller två tusen år sedan. Men däremot har känslorna inför ordet förändrats ganska mycket. I dag tänker de allra flesta på lydnad som något negativt, något som har med tvång att göra. När du läser om lydnad i Bibeln är det tvärtom ett positivt laddat ord – lydnad är bra! Vad är det som har hänt?

Två saker tror jag förändrat våra känslor inför att lyda. Dels utvecklingen i Västvärlden de senaste århundrandena som innebär att individen är alltings medelpunkt. Varje människa ska vara fri att skapa sina egna värden, och framförallt finns det ingenting utanför människan, t ex en Gud, som kan säga något om vad som är rätt eller fel. Att lyda skulle innebär att förneka att jag är den viktigaste människan i världen – lydnad och individualism (och egoism!) går inte ihop.

Den andra saken är bristen på gott ledarskap. Den som bara sett dåliga ledare – alltifrån föräldrar, till lärare, chefer och politiker – vill inte, vågar inte, lyda. Det dåliga ledarskapet skiljer ofta på makt och ansvar. Man vill bestämma, men inte ta ansvar för dem man bestämmer över.

Viktig lydnad

I Bibeln är lydnad något positivt. Människan skapades med frihet. Den friheten gav möjligheten – makten – att lyda en god Skapare. Men istället valde människorna upprorets väg. Gång på gång lyfter sedan Bibeln fram att lydnad mot en Gud som älskar befriar människan. Om Jesus står det två gånger i Nya testamentet att han var lydig. Som barn mot Maria och Josef som hade ansvar för honom (Luk 2:51) och sedan, som vuxen, att han var lydig ända till döden – döden på korset (Fil 2:8).  Den stora förebilden när det gäller lydnad är Jesus. Hade han satt sig själv främst skulle mänskligheten ha varit för evigt lost.

Gång på gång lyfter Bibeln fram att lydnad mot en Gud som älskar befriar människan.

Många saker i samhället skulle inte alls fungera om alla slutade lyda. Om brevbäraren inte lydde den som skrivit adressen på kuverten, om bussföraren inte lydde tidtabellen (eller åtminstone försökte), om sjuksköterskan inte följde läkarens medicinordination, om studenten inte följde lärarens anvisningar… Vad skulle till slut fungera om ingen ville lyda?

Låt Gud leda

I vilka situationer utmanas du att lyda? I relation till föräldrar, chefer och andra som har ett ansvar för dig. I relation till det goda – du är kallad att göra det som är gott i tjänst och kärlek till andra människor i din närhet, i din församling, i din stad eller by. I relation till Gud – Man måste lyda Gud mer än människor, sa Petrus en gång (Apg 5:29). Det är sant att du utmanas att lyda Gud och tänka mer på vad han vill, än vad andra människor tycker och tänker. Och om du vill att han ska vara Herre får du också låta honom leda, istället för att bestämma allt själv.

Foto: pixabay.com
Erik J Andersson
Örkelljunga
DELA
Föregående artikelLyft blicken 
Nästa artikelHar alla människor en skyddsängel?