Sex, ideal och fallgropar

Kysk!? Det är inte ett ord som vanligtvis förekommer i vårt aktiva ordförråd. Finns det något att vinna på att återupptäcka ett ord som kysk? De egenskaper och ideal som ordet kysk beskriver är så underbara att ordet faktiskt förtjänar en revival.

I början av Bibeln beskrivs en tillvaro utan ondska och fri från egoism. En tillvaro där allt var gott, inklusive alla relationer. Där fanns en man och en kvinna. Tillsammans var de skapade till Guds avbild, och det står om dem att de båda var nakna utan att blygas för varandra (1 Mos 2:25). De kunde tala med varandra, laga till en fräsch sallad, ta en promenad nakna utan att skämmas, utan att rodna. Den tillvaron var annorlunda!

Den tillvaron förstördes. Och världen blev som den är i dag. Bland det som blivit allra mest skadat är hur vi människor ser på varandra, på hur män ser på kvinnor och kvinnor ser på män. Men Gud bryr sig! Och Gud gråter! När han ser hur fel människor lever tillsammans, och utnyttjar varandra, hur sårade och skadade vi blir, så gråter han.

Sex – Guds gåva

Livet består av många delar. Gud bryr sig om allt detta. Om vardag med skola, jobb, träning och så vidare. Men så finns det områden i livet som Gud bryr sig extra mycket om: Relationer. Det är för att Gud skapade människan som relationsvarelse till sin avbild. Och på relationsområdet finns vår sexualitet. Som en gåva från Gud, som en del i att vara skapad till Guds avbild.

På det området vill Gud att du ska förhärliga honom. Det står så i Bibeln: Ära Gud med er kropp (1 Kor 6:20). I sammanhanget handlar det inte om lovsångsdans, utan om sex. Att vara kysk är att ära Gud med sin kropp, med sin sexualitet. Gud skapade sexualiteten, gav den som gåva, för att den fullt ut skulle levas ut i en livslång relation till en människa av motsatt kön. Äktenskapet är platsen för sexuell närhet; för glädje, njutning och fortplantning.

Kyskhet handlar om att vara trogen mot den du kommer gifta dig med, både innan ni möts och efter.

Att vara ung och kysk innebär att bejaka sin identitet som kille respektive tjej – leta efter goda förebilder, i Bibeln och runt omkring dig. Vem skulle du vilja bli som, på riktigt? Ta hand om din kropp, genom att arbeta och träna, och se på den som Gud ser på dig: Du är fin! Kyskhet handlar om att vara trogen mot den du kommer gifta dig med, både innan ni möts och efter.

Se upp för fallgropar

Att leva i kyskhet kan vara svårt och det finns många fallgropar. Sex är inget man ska ”prova på”. Tvärtom är det många situationer man behöver undvika: Vänd bort blicken, tacka nej till inbjudan, lägg en Bibel bredvid datorn. Fly bort från otukten! står det i Bibeln (1 Kor 6:18). Fly är inget man gör stolt och triumferande, utan för att man ser sin svaghet och behöver hjälp. Fly till honom som älskar dig utan förbehåll.

Om du är oskuld så var glad för det; glad, stolt och tacksam. Om du inte är det, om det finns misslyckanden eller felaktiga val i ditt liv på sexualitetens område, så finns det i dag ett fadershjärta som vill förlåta, som vill hålla om dig, som vill trösta och som vill ge dig en nystart, göra en ny skapelse av dig: Kysk nu.