Vi håller på att resonera om hur vi ska förstå Jesus. Vad kan vi veta om honom och vem ska vi tro att han är? Vi har sett några skäl till att ta Bibeln på allvar som bra källa till historisk kunskap om Jesus och att vi måste ta Jesus på allvar och ta ställning till om han är Guds son eller inte.

Den avgörande pusselbiten finns i frågan om vad som hände med Jesus efter avrättningen på korset. För både motståndare och lärjungar visade avrättningen att Jesus inte var Guds son. Bara en sak kan vända nederlaget till seger, och tvivlet till tro: att Gud uppväckte Jesus, bekräftade honom som Messias, och att Jesu död var en del av Guds plan. Men går det att argumentera för uppståndelsen, eller måste vi bara acceptera den i blind tro? Låt oss titta på bevismaterialet:

Bevismaterialet

Det första bevismaterialet är den tomma graven. Ståthållaren Pilatus godkände att Jesus begravdes, fyra personer utförde begravningen och graven sattes under bevakning. Ändå var den tom två dagar senare!

Det andra bevismaterialet är ögonvittnen som träffade Jesus. Källorna anger 15 namngivna vittnen som mötte Jesus levande igen. Dessutom anger Paulus att det finns ungefär femhundra levande vittnen till den uppståndne Jesus. Paulus var inte rädd för att locka sina läsare att åka till platsen och undersöka saken själv, eftersom han visste att fakta var på hans sida.

Det tredje bevismaterialet är lärjungarnas förvandling. Från uppgivenhet och rädsla efter Jesu död var de bara några veckor senare orädda utropare av nyheten om att Jesus lever, att han är Guds son och herre över liv och död. Förvandlingen kunde inte vara mer radikal!

Uppståndelse – vad annars?

Bevismaterial är till för att tolkas. Vi behöver en teori som förklarar att graven är tom, att människor säger att de mött Jesus och att de nu tror på honom som Kristus, Guds Son. Många försök har gjort för att bortförklara uppståndelsen. Det första kan vi läsa om redan i Matteusevangeliet. ”Lärjungarna stal kroppen ur graven” – men det förklarar inte varför de sen säger sig ha mött honom, hur de gått från skräckslagna till orädda och är beredda att satsa sina liv på den kristna tron.

Senare teorier försöker med hallucination, att Jesus inte var död på riktigt, eller att kroppen flyttades av någon annan. De alternativa teorierna faller antingen på att de inte förklarar hela bevismaterialet, eller att de inte ger en rimlig förklaring. Slutsatsen är att ingen lyckats presentera en alternativ förklaring; trots ett enormt forskningsmaterial och många försök. Det finns bara en förklaring som förklarar hela bevismaterialet på ett rimligt sätt. Alternativet blir en axelryckning, ett ”jag vet inte”.

Ett mönster

Den kristna tron ger en rimlig förklaring till hela bevismaterialet. Graven är tom, människor har mött Jesus och förvandlats till frimodiga Jesus-troende för att han verkligen är levande. Dessutom passar uppståndelsen in i ett större mönster: profetiorna om en lidande och segrande Messias, och Guds stora plan att genom sitt folk erbjuda räddning åt hela världen.

Jesus har uppstått!

Uppståndelsen kan kännas som en svår sak att stå för som kristen. Så avlägset. Kan vi verkligen tro det? Men de bästa nyheter som världen hört – att Gud är starkare än själva döden – är fortfarande idag möjliga att undersöka. Bevismaterialet är aktuellt och slutsatsen står sig: Jesus har verkligen uppstått och vi har mött honom.

Foto: Aidan Meyer
DELA
Föregående artikelGud har koll
Nästa artikelEn rättvis värld!