Grinden som leder till livet

Jesus verkar gilla får. Han använde dem i alla fall ofta i liknelser när han predikade. Man får vara uppmärksam när Jesus talar. Ibland är han herde, ibland lamm och ibland överstepräst. Det finns många olika bilder. I Joh 10 är han grinden.

Det finns en fråga som är populär när folk ska lära känna varandra och man vill göra det lite så där ”outside the box”. ”Om du fick vara ett djur, vilket skulle du vilja vara då?” Sedan är tanken att man ska motivera sitt val med någon egenskap eller något fenomen som man förknippar med detta djur, och som också passar in på en själv. Nu får du som läser inte bestämma själv vilket djur du vill vara. Under resten av den här artikeln måste du vara ett får. Okej? Det är för att du ska kunna förstå den text där Jesus säger att han är grinden in till fåren, Joh 10:7-10. Vilken typ av får du vill vara får du däremot bestämma själv, i vår Herres hage finns det nämligen plats för alla möjliga sorters får. Man skulle kunna säga att det är själva kännetecknet på kyrkan.

”Gud skiljer nämligen inte på vita och svarta får. Han älskar sina svarta får.”

En av hennes stora styrkor är att det finns olika sorters människor där, att vi inte samlas kring ett intresse eller en åsikt eller en hudfärg eller ens en aktivitet. Vi samlas kring vår Herde.

Fårskallar är vi nästan allihop

Du får alltså vara vilken typ av får du vill, vild-får, tam-får, fårskalle eller from som ett lamm. Och framför allt kan du vara ett vitt får eller ett svart får. Gud, fårens herde, skiljer nämligen inte på vita och svarta får. Han älskar sina svarta får. Däremot skiljer han på får och getter, men det får vi tala om en annan gång. Här nöjer vi oss med att konstatera att Gud älskar sina får, inte minst också alla oss som ibland, eller ofta, känner oss som svarta får. Man får vara på alerten när Jesus talar om får. Ibland är han Herden (Joh 10:11), ibland är han Lammet (Joh 1:29) och ibland är han Översteprästen, det vill säga, den som slaktade lammen vid påsk (Heb 4:15). Det är många olika bilder. Nu är han alltså också Grinden. Två gånger säger han det, i Joh 10:7 och i Joh 10:10, och varje gång vill han göra olika poänger, säga lite olika saker.

Grinden som avgränsare

Första gången säger Jesus att han är Grinden som herdarna måste gå in genom för att komma till fåren. Tjuvar och rövare försöker undvika Grinden och ta sig in ändå. Du tänker fortfarande att du är ett får va? Grinden hjälper oss alltså att skilja mellan goda herdar och falska herdar. Jesus är Grinden, vilket innebär att man kan leta efter ”Jesus-mönstret” hos dem som vill vara våra herdar, alltså hos de som undervisar och leder oss i våra kristna liv. Är detta någon eller något som låter mig vara mig själv, som vill uppmuntra och bygga upp mig? Eller är det någon som vill utnyttja mig för sin egen vinning, som gör mig splittrad eller får mig att göra sådant jag inte vill. Känner du igen Jesu röst, rösten som säger du är förlåten, Kristi kropp för dig utgiven?

Grinden som ger liv

En gång till säger Jesus att han är Grinden, men nu är det inte herden som ska gå genom Grinden, utan fåren. Han säger att den som går genom honom ska bli räddad, att han ska ge liv, och liv i överflöd. Han är grinden till det godaste och saftigaste och grönaste gräset. Gud vill inte att vi ska leva snålt och fattigt. Det gäller både för får och för människor. Att tillhöra Jesus innebär inte att man begränsar och förminskar sitt liv. Genom honom får vi hämta näring och kraft. Han låter oss vila på gröna ängar och för oss till vatten där vi finner ro.