Dags för sista delen (tiden går fort när man har roligt!) i min lilla serie om kristen apologetik, försvaret av den kristna trons sanning. Jag tänkte ta upp frågan om Gud och vetenskapen, i form av en lista på några vanliga tankefel i frågan om förhållandet mellan vetenskap och kristen tro.

Misstag #1: Att blanda ihop Bibeln och vetenskapen

Jag tror man ska passa sig för att försöka hitta vetenskapliga teorier i Bibeln. Bibeln har ett annat huvudsakligt syfte än att lära oss hur världen fungerar. Bibeln finns till för att uppenbara Gud för oss, vem han är och hans vilja. Eftersom Gud valt att kommunicera med oss genom Jesus och Bibeln ska vi inte förvänta oss svar på frågor ingen ställt sig förrän 1900-talet då hade Bibeln inte varit begriplig under majoriteten av tiden den funnits! Gud har gett oss sinnen och förnuft som vi kan undersöka naturen med.

Misstag #2: Att göra all vetenskap till ett enhetligt faktum

Vetenskapen säger…” är ett vanligt, men missvisande uttryck. Vem är vetenskapen? Nej, det finns massvis med vetenskapsmän (och kvinnor). De arbetar med att ställa frågor, konstruera teorier och testa dem, för att sedan tolka de resultat man får och göra bättre teorier. Eftersom vetenskap är en process som involverar helt vanliga människor kommer dessa människors egen tro/övertygelse att spela roll i hur man tolkar resultaten. Vetenskapen är därför aldrig 100% objektiv, eller fastställd för alltid.

Misstag #3: Att kalla mirakler för brott mot naturlagen

Om Gud finns är mirakler inte brott mot naturlagen. Naturlagarna är ju underställda Gud som skapat dem, och beskrivningar av hur världen fungerar i vanliga fall. När Gud gör ett mirakel bryter han inte mot en lag; han ger universum ny input. Exempel: Jesus blev till i Maria ett under av Gud, men utvecklas och föds sedan som andra bebisar . Jesus uppväckte Lasarus från döden, men Lasarus åldrades och dog slutgiltigt en naturlig död.

Misstag #4: Att uttala sig för snabbt kring nya rön

Varje gång ett nytt fossilfynd görs, eller när ett nytt textfragment om Jesus upptäcks, har både kristna och andra ofta för bråttom att uttala sig. Det motbevisar kristen troeller det bekräftar kristen tro. Det är mer klokt att vänta lite, och undersöka hur vi bäst tolkar det nya vetenskapliga fyndet och hur vi bäst tolkar de Bibelställen som handlar om samma fråga. Snurrar jorden runt solen eller tvärtom? Det är lite pinsamt att vissa kristna (obs: dock långt ifrån alla!) på grund av en väldigt förenklad bibeltolkning (se #1 ovan) sa att solen rör sig runt jorden. De hade gärna fått vänta med att uttala sig och få det rätt först gången!

Misstag #5: Att göra kristen tro och vetenskapen till fiender

Nej, vetenskapen har inte motbevisat Guds existens eller Bibelns mirakler. Kristen tro är inte ett hinder för vetenskapen utan en tillgång, för den ger oss två helt ovärderliga förutsättningar för att göra vetenskap. 1) tron på en värld full av ordning och regelbundenheter (för den är skapad av en intelligent Gud), och 2) tron att vi människor kan ta in och förstå vår omvärld (för Gud har skapat oss till sin avbild; med ett förstånd). Därför passar vetenskapen som helhet bäst in i den gudstroendes bild av världen.

Var alltså inte rädd för vetenskap. Studera Bibeln (som är Guds ord) och studera naturen (som blev till genom Guds ord), de har samma avsändare!

Här slutar tyvärr min lilla artikelserie. Vill du ha mer av samma sak; läs min bok Det där med tro. Vill du ha mer att bita i? Läs då Stefan Gustavssons Kristen på goda grunder.